Poziţia României referitoare la aderarea la Spaţiul Schengen

România şi Bulgaria au îndeplinit toate cerinţele acquis-ului Schengen şi au trecut cu succes etapele procesului de evaluare, fapt recunoscut de toate statele membre, inclusiv de Olanda, prin adoptarea Concluziilor Consiliului JAI din data de 9 iunie 2011.Cu ocazia Consiliului JAI din data de 22 septembrie 2011, se va lua în discuţie proiectul de Decizie privind aplicarea integrală a prevederilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria şi Romania.Poziţia exprimată de Guvernul olandez, chiar dacă este o continuare a atitudinii critice exprimate în ultima perioadă de oficialii acestei ţări, ne dezamăgeşte, tocmai prin faptul că ignoră elementele esenţiale care ţin de aderarea unui stat candidat la spaţiul Schengen.În pofida acestei poziţii, MAI va continua demersurile de a obţine o decizie favorabilă în cursul zilei de 22 septembrie 2011, care să încununeze eforturile financiare şi umane depuse pentru realizarea acestui obiectiv.Ne exprimăm speranţa că în cadrul dezbaterilor care vor avea loc pe acest subiect, la Consiliul JAI, principiile care stau la baza funcţionării UE vor prevala în faţa intereselor politice conjucturale ale unui stat membru.


Alte articole:
Skip to content