Precizare

În referire la anumite declaraţii cu privire la condiţiile de exercitare a funcţiei publice de prefect în unele judeţe, funcţie care aparţine categoriei înalţilor funcţionari publici, Direcţia Informare şi Relaţii Publice este împuternicită să facă următoarele precizări:Prin art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt reglementate atât exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante, cât şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante. Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Acest text a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009, respectiv prin Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2010. Potrivit acestei reglementări, în mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcţionari publici sau, după caz, de funcţionari publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Măsura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate. Astfel, prevederile legii nu stabilesc în mod expres o limită de timp pentru exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante, prevederile art. 92 alin. (2) şi (3) din Legea 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante. Anterior acestei modificări legislative, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se dispunea pentru o durată de 6 luni, perioadă ce putea fi prelungită cu maxim 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, corespunzător dispoziţiilor articolului IV alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice, cu modificările ulterioare.


Alte articole:
Skip to content