Precizare a Ministerului Administrației și Internelor ca urmare a unor aspecte prezentate în mass-media cu privire la obţinerea vizelor de flotant

Având în vedere unele aspecte prezentate în mass media cu privire la obţinerea vizelor de flotant în scopuri electorale, pentru o corectă informare a opiniei publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor precizează:Potrivit Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă, potrivit prevederilor prezentei legi (art.3, alin.4).Ministrul Administraţiei şi Internelor a cerut factorilor de decizie de la nivel teritorial verificarea cu responsabilitate a modului în care sunt puse în aplicare procedurile legale pentru stabilirea reşedinţei.


Alte articole:
Skip to content