Precizare privind poliţele de asigurare a locuinţelor

Având în vedere unele aspectate prezentate în mass-media cu privire la obligativitatea încheierii poliţelor de asigurare a locuinţelor, Direcţia Informare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este împuternicită sa facă următoarele precizări:Potrivit prevederilor art. 35 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, referitoare la obligativitatea încheierii asigurărilor de locuinţe în termen de un an de la începerea emiterii poliţelor, şi având în vedere faptul că poliţele de asigurare a locuinţelor au început să fie emise în 15 iulie 2010, termenul limită de încheiere a acestora, conform articolului menţionat anterior, este 15 iulie 2011.După această dată, primarii vor amenda proprietarii de locuinţe care nu au încheiat asigurarea obligatorie. Conform prevederilor Legii 248/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, normele de aplicare ale Legii nr. 260/2008 au fost întocmite de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi înaintate spre avizare Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.


Alte articole:
Skip to content