Precizare referitoare la fondurile propuse a fi alocate suplimentar M.A.I. la rectificarea bugetară din luna august 2011

Referitor la unele aspecte prezentate în mass-media cu privire la destinaţia fondurilor propuse a fi alocate suplimentar Ministerului Administraţiei şi Internelor la rectificarea bugetară din luna august 2011, la Titlul I „Cheltuieli de personal”, facem următoarele precizări: Suma de 250.000 mii lei a fost propusă a fi alocată Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Potrivit legii amintite anterior, începând cu 01.01.2011, cadrele militare şi poliţiştii sunt asiguraţi în sistemul public de pensii, contribuţii care nu au fost asigurate în totalitate prin Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011. În ceea ce priveşte suma de 94.000 mii lei, aceasta a fost propusă a fi alocată pentru recensământul general agricol (cf. H.G. nr. 1370/2009) şi recensământul populaţiei şi al locuinţelor în România (cf. H.G. nr. 1502/2009) şi reprezintă indemnizaţii cuvenite personalului ce efectuează recensământul, format din recenzori, recenzori-şefi, responsabili de circumscripţii urbane, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru ancheta de control.


Alte articole:
Sari la conținut