Precizări administrare baze de agrement ale MAI

Ca urmare a unor materiale apărute în mass-media referitoare la complexurile, bazele de agrement şi casele de odihnă aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, facem următoarele precizări generale: 1. În conformitate cu prevederile art.1, alin.(1), lit. a) din H.G. nr.787/2003 privind aprobarea infiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, modificată prin H.G. nr. 1194/2004 şi Anexei nr.4 din O.M.A.I. nr. 538 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia de specialitate, asigură administrarea complexurilor şi bazelor de agrement şi a caselor de odihnă.2. Fondurile din care se fac achiziţiile necesare funcţionării acestor locaţii nu sunt fonduri bugetare ci sunt venituri proprii rezultate din activitatea acestor baze de agrement.3. Deoarece veniturile proprii fac parte din fondurile publice (dar nu bugetare) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia de specialitate, aplică procedurile de achiziţie stabilite de O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Fondurile pentru achiziţia de produse destinate acestor locaţii nu sunt fonduri bugetare.4. Veniturile încasate în aceste spaţii nu constituie profit, fiind folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor proprii. În conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, „instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor activităţi”.5. Cazarea şi hrănirea angajaţilor în aceste locaţii se face contra cost, la un tarif fundamentat, astfel încât să asigure acoperirea în totalitate a cheltuielilor de funcţionare. În cursul anului 2009 au beneficiat de serviciile acestor locaţii de agrement aproximativ 22.000 de persoane.


Alte articole:
Skip to content