Precizări M.A.I. privind aderarea României la spațiul Schengen

Luând act de declarațiile doamnei Viviane Reding, comisarul european pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei Europene, referitoare la aderarea României la spațiul Schengen, Ministerul Administrației și Internelor face următoarele precizări: Cu ocazia Consiliului Justiției și Afaceri Interne din iunie 2011, au fost adoptate în unanimitate de către miniștrii de interne ai statelor membre concluziile Consiliului privind îndeplinirea de către România a criteriilor de aderare la spațiul Schengen, conform acquis-ului relevant. Este surprinzător faptul că un oficial al Comisiei Europene face o conexiune explicită între Mecanismul de Cooperare și Verificare și procesul de aderare la Schengen, în pofida punctului de vedere susținut de Comisia Europeană și prezentat de către Serviciul Juridic al Consiliului Uniunii Europene, potrivit căruia între cele două procese nu există nicio legătură. De altfel, decizia privind aderarea unui stat la Schengen se ia în cadrul reuniunii miniștrilor de interne din Consiliul Justiție și Afaceri Interne, cu votul unanim al acestora. Având în vedere rolul Comisiei Europene de gardian al respectării și implementării nediscriminatorii a tratatelor europene, inclusiv a acquis-ului Schengen, declarația oficialului european este cel puțin lipsită de fundament juridic. Ministerul Administrației și Internelor va continua consultările cu statele membre în vederea atingerii obiectivului aderării la spațiul Schengen.


Alte articole:
Skip to content