Precizari MAI electorale

Referitor la declaraţiile publice potrivit cărora s-a cerut prefecţilor ştergerea imaginilor preluate de camerele de supraveghere din secţiile speciale, Ministerul Administraţiei şi Internelor face următoarele precizări:Hotărârea de Guvern 1308 din 04 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009 prevede faptul că „fişierul cuprinzând înregistrarea video va fi salvat pe un suport optic, CD sau DVD, şi va fi înaintat către biroul electoral judeţean, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti într-un plic sigilat, pe care se aplică ştampila de control a secţiei de votare şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu dosarul cuprinzând tabelele electorale utilizate şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor. Birourile electorale judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti transmit plicurile sigilate conţinând înregistrările video, împreună cu dosarele de la secţiile de votare cuprinzând listele şi tabelele electorale utilizate, precum şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor biroului electoral central, care le predă autorităţii electorale permanente în vederea depozitării într-un singur spaţiu, asigurat de către Secretariatul General al Guvernului.”De asemenea, circulara Biroului Electoral Central nr. 653/c din 02.12.2009 prevede următoarele: „preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare speciale au obligaţia de a înştiinţa personalul tehnic auxiliar însărcinat cu operarea mijloacelor de înregistrare video şi a computerelor, ca după salvarea conţinutului fişierului cuprinzând imaginile înregistrate în ziua votării pe suport optic, CD sau DVD, să procedeze la ştergerea lui de pe computer.”Pe cale de consecinţă, prefecţii nu au acces la suporturile optice pe care sunt salvate imaginile preluate de camerele video din secţiile speciale de votare. Implicit, persoanele care fac astfel de afirmaţii dovedesc necunoaşterea reglementărilor legale în vigoare.


Alte articole:
Sari la conținut