Precizări privind achiziţia a 62 de laptop-uri de către I.G.P.R.

Având în vedere aspectele semnalate în mass-media privind achiziţia a 62 de laptop- uri de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, Centrul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să facă următoarele precizări:În anul 2007, Comisia Europeană a avizat un proiect de asistenţă tehnică depus de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în cadrul programului OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) – HERCULE II, în scopul creşterii capacităţii de răspuns la activităţile economice ilegale ale grupărilor de crimă organizată. În cadrul proiectului, a fost prevăzută şi aprobată achiziţia a 62 de laptop-uri, cu caracteristicile cuprinse în Specificaţia Tehnică publicată pe site-ul www.e-licitaţie.ro , la poziţia 76316 / 29.04.2009, pentru care Comisia Europeană a aprobat un buget de 1765 euro / bucată, fără TVA. Configuraţia a fost aleasă astfel încât să permită rularea unor aplicaţii specifice pentru combaterea macrocriminalităţii economico-financiare, compatibile cu cele utilizate de poliţiile altor state membre ale Uniunii Europene.Procedura de achiziţie a fost finalizată la data de 25.06.2009, când, în urma unei licitaţii deschise, a fost semnat contractul cu firma care a ofertat preţul cel mai mic, în condiţiile îndeplinirii în totalitate a cerinţelor minime de calificare şi a specificaţiilor tehnice solicitate (7045 lei/ bucată, fără TVA, respectiv 1692 euro / bucată, fără TVA, la cursul BNR din 20 mai 2009, data deschiderii ofertelor). Fondurile necesare derulării proiectului sunt asigurate în procent de 40% de către Comisia Europeană, iar diferenţa de 60% a fost prevăzută în bugetul alocat Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru anul 2008.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE E-mail: presa@politiaromana.roTelefon: / Fax: 021-316.66.65


Alte articole:
Skip to content