Precizări privind atribuirea de contracte de către M.A.I. Societății Comerciale MAREEA COMTUR SRL

Având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public cu privire la atribuirea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor contracte către societatea comercială MAREEA COMTUR SRL, pentru corecta informare a opiniei publice Direcţia Informare şi Relaţii Publice a M.A.I. face următoarele precizări: În luna mai 2012 s-a finalizat procedura de licitaţie deschisă privind încheierea acordurilor cadru de servicii de transport aerian ocazional (bilete de avion), aferente perioadei mai 2012 – aprilie 2014 pentru componenta ordine publică și componenta administraţie publică inclusiv Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative (fonduri externe nerambursabile), anunţul de atribuire fiind publicat în S.E.A.P. cu numărul 126000 din 29.06.2012.Ca urmare, acordurile cadru nr. 3940991 din 09.05.2012 şi respectiv nr. 3940992 din 09.05.2012 au fost încheiate cu operatorii economici S.C. MAREEA COMTUR SRL, S.C. PERFECT TOUR SRL, S.C. WECO T.M.C. SRL şi S.C. ROUND THE WORLD TRAVEL SRL. În baza acordurilor cadru perfectate, după reluarea competiţiei (reofertare), au fost încheiate la 09.05.2012 cu S.C. MAREEA COMTUR SRL cinci contracte subsecvente pentru perioada 09.05 – 31.12.2012.Precizăm faptul că relaţiile contractuale ale MAI cu operatorul economic sus-menţionat s-au limitat la anul 2012, după această dată nemaifiind încheiat vreun contract subsecvent cu S.C. MAREEA COMTUR SRL, întrucât furnizorul nu a mai putut susţine preţurile stabilite prin acordul cadru. Valoarea plătită efectiv din fonduri ale bugetului de stat pentru contractele subsecvente acordurilor-cadru încheiate cu S.C. Mareea Comtur SRL este de 73.428 lei.


Alte articole:
Sari la conținut