Precizări privind completarea și transmiterea solicitărilor de cazare în interes personal

Circulară Meridian

Reguli cazare centre

  1. Solicitarea de cazare în interes personal se redactează, în format electronic, direct în corespondența de email. Nu se iau în considerare solicitările transmise ca documente atașate mesajului de email. Solicitarea trebuie întocmită de către persoana interesată, prin transmiterea unui email la adresa cazari.dali@mai.gov.ro, cu cel mult 30 de zile înainte de perioada de timp vizată.is
  1. Sunt luate în considerare și introduse în circuitul de aprobare doar solicitările de cazare în  interes personal transmise la adresa de email cazari.dali@mai.gov.ro
  1. Solicitările de cazare în interes personal adresate DALI pentru a identifica spații disponibile nu se introduc în circuitul de aprobare.
  1. Solicitările de cazare în interes personal care vizează perioade din sezonul estival (pentru centrele „Diana” din Saturn și „Meridian” din Mamaia) sau perioada sărbătorilor de iarnă (pentru centrele „Excelsior” din Brașov și „Turist” din Predeal), precum și cele transmise în altă modalitate decât prin utilizarea adresei de email precizate, nu se introduc în circuitul de aprobare.
Skip to content