Prima reuniune a noului consiliu științific al Agenției Naționale Antidrog

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat Reuniunea anuală a Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog, prilej cu care au fost aleşi preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general, precum şi membrii Comisiei de Etică a acestui for.Reunind personalităţi marcante din domeniul ştiinţific sau academic, într-o nouă componenţă, actualul Consiliu ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog şi-a început mandatul în luna decembrie 2016.Pornind de la convingerea că experienţa şi competenţa mediilor academice şi universitare, fundamentată pe adevăruri probate ştiinţific, se poate constitui într-un veritabil aliat al luptei antidrog, prin oferirea consistenţei şi eficienţei necesare răspunsului instituţional la problematica drogurilor, Agenţia Naţională Antidrog a militat, începând cu anul 2011, pentru reînfiinţarea şi activarea Consiliul Ştiinţific, ca organism avizator al activităţii de cercetare.Acesta este cel de-al doilea for constituit la nivelul Agenţiei Naţionale Antidrog, având misiunea ca, prin activitatea sa, să contribuie la dezvoltarea, promovarea şi valorificarea activităţii ştiinţifice din domeniul drogurilor.Deschiderea reuniunii Consiliului Ştiinţific a fost făcută de directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, Sorin Oprea. În cuvântul său, directorul ANA a arătat misiunea Consiliului Ştiinţific în luarea deciziilor privind elaborarea şi implementarea politicilor naţionale în domeniul antidrog, subliniind importanţa girului academic în orientarea răspunsului instituţional pentru contracararea fenomenului drogurilor.Pe agenda întâlnirii au mai fost înscrise teme, precum: • Problematica drogurilor la nivel naţional• Rolul Punctului Naţional Focal, în promovarea cercetării şi monitorizării situaţiei drogurilor în România• Prezentarea proiectului Planului Naţional de Acţiune 2017-2020Consiliului Ştiinţific constituie un element important în eforturile Agenţiei Naţionale Antidrog de a implementa un sistem performant de comunicare şi colaborare cu instituţiile/ autorităţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog 2013 – 2020 şi, totodată, de a crea cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content