Prima Ședință ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar la sediul MAI

Joi, 13 aprilie, a avut loc prima ședință ordinară a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar, dintre cele aferente perioadei în care MAI va deține președinția Comisiei. CNDIU este un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică care are rolul de a examina și propune măsurile necesare la nivel naţional, în vederea aplicării, respectării şi prevenirii violării normelor de drept umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este parte. Totodată, Comisia urmăreşte şi analizează transpunerea în legislaţia internă a normelor internaţionale de drept umanitar, emite avize consultative cu privire la proiecte de acte normative în domeniul dreptului umanitar şi recomandă ratificarea instrumentelor juridice internaţionale din domeniul dreptului umanitar. Din Comisie fac parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Sănătății, Ministerului Culturii și Identității Naționale, precum și ai Ministerului Mediului. Președinția Comisiei se exercită anual, prin rotație, de către secretari de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne. În perioada martie 2017 – martie 2018, președinția Comisiei este exercitată de Ministerul Afacerilor Interne. Ședința de la sediul MAI a fost prezidată de domnul subsecretar de stat comisar-șef de poliție Valeriu Mihai, cu sprijinul reprezentantului permanent al Ministerului Afacerilor Interne în Comisie. La întâlnire au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: MAE, MJ, MApN, MS și MEN. De asemenea, a fost prezent Șeful Centrului de Drept Internațional Umanitar din cadrul Universității de Apărare „Carol I”, structură care asigură Secretariatul permanent al CNDIU. DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content