Prima vizită de evaluare Schengen a României

PRIMA VIZITA DE EVALUARE SCHENGEN A ROMÂNIEIÎn perioada 23-29 martie 2009, are loc prima vizită de evaluare Schengen a României în domeniul Cooperarii poliţieneşti.Ministerul Administratiei si Internelor, prin Departamentul Schengen, coordoneaza organizarea acestei vizite. Scopul misiunii de evaluare consta în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementării acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea calitatii de stat Schengen cu drepturi depline. Din echipa de evaluare fac parte experti din statele membre Schengen, un reprezentant al Comisiei Europene si un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE. Seful echipei de evaluare este reprezentantul Republicii Cehe. La finalul procesului de evaluare, experţii vor redacta un raport care va cuprinde concluziile si recomandarile echipei de evaluare. Acesta va fi ulterior aprobat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles. În perioada 2009-2010, vor mai avea loc misiuni de evaluare Schengen în urmatoarele domenii: protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre, SIS/SIRENE.


Alte articole:
Skip to content