Primul raport national privind precursorii de droguri, lansat de Agentia Nationala Antidrog

Agenţia Naţională Antidrog a organizat miercuri, 5 martie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, conferinţa de lansare a primului Raport naţional privind precursorii de droguri. La eveniment, au participat factori de decizie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere din domeniu. Acest document îşi propune o primă evaluare a implementării măsurilor de control şi monitorizare a operaţiunilor cu precursori de droguri şi o prezentare succintă a rezultatelor obţinute în perioada 2007-2012, urmare aplicării la nivel naţional a prevederilor legislaţiei comunitare din acest domeniu.Ca şi elemente de conţinut, Raportul naţional privind precursorii de droguri este structurat pe 4 capitole principale. În primul rând, sunt abordate aspecte generale – liste de substanţe, utilizări licite şi ilicite, volumul precursorilor reflectat în dimensiunea mondială a producţiei ilicite de droguri, după care este tratată problematica la nivel internaţional – sistem legislativ, concluzii referitoare la comerţ şi elemente de trafic ilicit de precursori. În mod simetric, la nivel naţional se descrie sistemul legislativ şi instituţional şi se prezintă măsurile de monitorizare şi control al operaţiunilor, iar, în final, câteva dintre aspectele de actualitate, unele constituind veritabile provocări în domeniu. * * *Precursorii sunt produse cu utilizări legale, care pot fi, însă, folosiţi şi ilegal. Noţiunea de precursori se utilizează în sens juridic, dar şi chimic. Conform legislaţiei specifice, se distinge între substanţe clasificate şi neclasificate. Cei mai sensibili precursori, din punctul de vedere al utilizării ilicite, sunt precursorii de stimulente de tip amfetamină – STA. Producerea de STA se realizează prin metode flexibile, procesul realizându-se chiar şi într-o singură etapă. Flexibilitatea metodelor de producere a STA, pornind de la precursorii acestora, la care se adaugă şi alţi factori – arie geografică largă şi randamente de reacţie diferite – generează dificultatea procesului de estimare a producţiei mondiale ilicite de STA. Conform documentelor organismelor internaţionale de control al drogurilor şi precursorilor, făcând un raport cantitativ între precursorii disponibili în comerţ şi cantităţile deturnate, se cunoaşte faptul că, la nivel mondial, precursorii de STA confiscaţi reprezintă un procent de doar 1% până la maximum 15% din cantităţile disponibile în circuitul licit. O altă clasă de precursori este a celor utilizaţi în producţia de cocaină şi heroină. La nivel mondial, se poate realiza estimarea volumului de substanţe chimice susceptibile de deturnare, ţinând cont de suprafeţele cultivate – arbust de coca, respectiv culturi de mac opiaceu – şi ţinând cont de etapele procesului de producţie ilicită. Estimările necesarului ilicit de permanganat de potasiu, cât şi de anhidridă acetică sunt mult mai mari decât cantităţile efectiv confiscate la nivel internaţional. Referitor la comerţul cu precursori la nivel internaţional, în raport este prezentată, cantitativ, amploarea comerţului cu precursori de STA, de cocaină şi heroină.În ceea ce priveşte traficul de precursori la nivel mondial, în privinţa precursorilor de STA, datorită întăririi măsurilor de control, s-a înregistrat o fluctuaţie permanentă a capturilor. Dintre tendinţele evidenţiate la nivel mondial se remarcă utilizarea surselor naturale de precursori şi reorientarea traficanţilor către alte metode, respectiv utilizarea tot mai frecventă a formelor ascunse de precursori ( derivaţi de precursori) care pot fi mai uşor deturnate din circuitul licit. La nivel naţional, de la 1 ianuarie 2007, în România se aplică sistemul european de monitorizare şi control al precursorilor. Legislaţia internă stabileşte autoritatea naţională competentă responsabilă de aplicarea acestui sistem, respectiv Agenţia Naţională Antidrog, instituţie care devine punct focal privind precursorii şi ghişeu unic. Responsabilităţile Agenţiei în acest sector sunt vaste, pornind de la asigurarea aplicării unitare la nivel naţional a politicilor, colaborare interinstituţională, colaborare cu operatorii, continuând cu implementare concretă a unor măsuri de monitorizare şi control-autorizare operatori, operaţiuni, control şi ajungând la o componentă de informare-evaluare, şi anume cunoaşterea la nivel naţional a situaţiei precursorilor şi informarea organismelor internaţionale, conform obligaţiilor legale. Dacă înainte de 2007 au existat şi situaţii de destructurări de laboratoare clandestine, după 2007, locaţiile sau laboratoarele revin în atenţie în contextul noilor substanţe psihoactive. România aplică sistemul legislativ european de control al precursorilor şi este integrată în principalele mecanisme constituite în scopul monitorizării la nivel mondial al circuitului acestor substanţe. Colaborarea interinstituţională reprezintă un element cheie în prevenirea şi combaterea deturnărilor. Provocările în domeniu sunt în general legate de tendinţele manifestate în traficul de precursori la nivel internaţional, care vizează, în principal, înlocuirea precursorilor tradiţionali cu substanţe care nu sunt supuse controlului.


Alte articole:
Sari la conținut