Proces decizional la nivel M.A.I. – eficienţă şi coerenţă

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea de Politici Publice a început implementarea proiectului „Proces decizional la nivel M.A.I. – eficienţă şi coerenţă”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ”.Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, respectiv în intervalul august 2009 – mai 2011. Scopul proiectului îl reprezintă Crearea şi asigurarea unui flux decizional coerent prin: o Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare resursei umane pentru îmbunătăţirea managementului ciclului politicilor publice, în termen de 12 luni de la iniţierea proiectului;o Îmbunătăţirea procesului de elaborare şi implementare a planificării strategice şi planificării bugetare la nivelul factorilor de decizie din MAI, în termen de 12 luni de la iniţierea proiectului;o Dezvoltarea de mecanisme în vederea stabilirii de parteneriate şi extinderea practicii consultării factorilor interesaţi în procesul decizional, în termen de 18 luni de la iniţierea proiectului;o Implementarea funcţională a ciclului politicilor publice în departamentele strategice ale M.AI., prin exerciţii pilot, în termen de 18 luni de la iniţierea proiectului.Beneficiarii proiectului sunt reprezentaţi de angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, structuri ale aparatului central şi structuri subordonate, cu rol strategic în elaborarea şi dezvoltarea de politici publice, după cum urmează: – personal de execuţie din cadrul MAI;- factori de decizie de la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.Total estimat: 344 persoane beneficiari direcţiValoarea totală a proiectului, aprobată prin OMAI nr. 170 din 30.07.2009 şi modificată prin OMAI nr. 6 din 14.01.2010 este de 4.892.680,78 lei, din care:• 4.692.980,78 lei, valoarea totală eligibilă, din care:o 3.989.033,66 lei, valoarea finanţată din Fondul Social European, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului;o 703.947,12 lei, valoarea finanţată de la bugetul naţional, reprezentând 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului;• 199.700 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, acoperită din fondurile bugetului de stat.Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 805.835,61 lei, acoperită din fondurile bugetului de stat. Persoană de contact: expert Adina ŞIMANDAN, Unitatea de Politici Publice, tel. 021 3037080 int. 10572, e-mail simandan.adina@mai.gov.ro [filename=comunicat_de_presa_2281.doc] [filesize=comunicat_de_presa_2281.doc] Nr. desc.: [downloads=comunicat_de_presa_2281.doc]


Alte articole:
Sari la conținut