Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016 şi proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016.După aprobare, Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016 va fi pus în aplicare exclusiv de către Agenţia Naţională Antidrog, iar Programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016 va fi pus în aplicare de către ANA, prin procedură de selecție a cererilor de finanțare depuse de către organizațiile neguvernamentale.Prin adoptarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016 se are în vedere îndeplinirea obiectivelor din Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 şi Planul de Acţiune în perioada 2013 –2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020.Astfel, reglementarea propusă urmăreşte printre altele: dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice; informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei generale, şcolare şi a grupurilor vulnerabile privind efectele consumului de alcool, tutun, droguri şi noi substanţe cu efecte psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici în rândul acestor categorii de populaţie, prin orientarea lor către activităţi cultural artistice şi sportive, ca alternativă la consumul de droguri;  îndeplinirea standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatori, prevăzute în acte normative în vigoare;  înfiinţarea unui laborator specializat de analize toxicologice şi medicale în cadrul căruia să fie derulate programe de cercetare medicală. Având în vedere recomandarea Parlamentului European cu privire la Strategia UE privind drogurile, Agentia Naţională Antidrog şi-a propus să creeze un nou sistem la nivel naţional al politicilor publice în domeniul antidrog, prin asigurarea participării societății civile la programele / proiectele antidrog, precum și prin asigurarea principiului complementarității. Prin conţinutul său şi prin posibilitatea de implicare a societăţii civile, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2013 – 2016 propune o serie de obiective şi direcţii de acţiune, menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale ale viziunii strategice instituționale, în contextul necesitaţii unui răspuns adecvat şi adaptat dinamicii fenomenului, în planul educaţiei, sănătăţii, incluziunii sociale şi ordinii publice.Implementarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială 2013-2016 va răspunde nevoilor beneficiarilor/organizațiilor neguvernamentale, precum și celor ale consumatorilor de droguri. Programul va permite dezvoltarea unei reţele de servicii eficiente de prevenire, asistență medicală, psihologică și reintegrare socială a consumatorilor de droguri, prin posibilitatea de implicare comunitară şi schimb de expertiză între sistemul public si cel privat.Textul acestor documente este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail – legislatie@mai.gov.ro în termen de 10 de zile.Pentru detalii – inspector principal Laura Pişcociu, telefon 0744.784.926


Alte articole:
Sari la conținut