Proiect de act normativ privind înfiinţarea Gărzii de Coastă

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice, începând de astăzi, 24 februarie a.c., proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României. Proiectul de act normativ vizează înfiinţarea Gărzii de Coastă, în zona litoralului Mării Negre, a Dunării Maritime şi a Deltei Dunării, ce va fi organizată la nivelul administrativ al judeţelor Constanţa şi Tulcea, prin reorganizarea inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră Constanţa şi Tulcea. Proiectul de act normativ stabileşte o serie de măsuri în scopul asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică, securizării frontierelor aeriene, terestre, maritime şi fluviale, combaterii migraţiei ilegale, asigurării respectării regimului juridic al frontierei de stat, etc., având în vedere statutul României de stat membru al Uniunii Europene. Garda de Coastă va avea ca zonă de competenţă suprafaţa din teritoriul naţional constituită din zona de frontieră corespunzătoare judeţelor Constanţa şi Tulcea, Dunărea maritimă, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă şi zona economică exclusivă. Proiectul de lege supus dezbaterii publice creează cadrul legal pentru încheierea documentelor de cooperare internaţională în domeniile specifice de activitate ale Poliţiei de Frontieră Române, cu respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale privind tratatele şi completează reglementările care privesc uzul de armă efectuat de către poliţiştii de frontieră. De asemenea, proiectul vizează crearea cadrului legal pentru reglementarea efectuării controlului pentru trecerea frontierei de stat a navelor care intră sau ies în/din porturile româneşti în/din curse externe, având în vedere şi obiectivul prioritar pentru România – aderarea la Spaţiul Schengen -, aspect care presupune stabilirea unor noi principii ale controlului navelor care circulă pe fluviul Dunărea, aplicabile după data stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene de eliminare a controlului la frontierele interne. Proiectul de act normativ nu are implicaţii financiare asupra bugetului general consolidat. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 07.03.2011.INFORMAŢII DE BACKGROUND : La nivelul Uniunii Europene, din 27 de state componente, un număr de 24 au zonă de coastă/frontieră maritimă, iar din cele 24, un număr de 20 de ţări au Gardă de Coastă. Prin politica maritimă integrată, Uniunea Europeană doreşte să realizeze guvernarea maritimă a statelor membre, recunoscând importanţa pe care o au mările Europei pentru dezvoltarea economică şi securitatea statelor membre. O politică maritimă integrată este, prin urmare, un instrument fundamental pentru dezvoltarea durabilă a zonelor marine şi a regiunilor de coastă, precum şi pentru prevenirea şi combaterea riscurilor şi ameninţărilor legate de acestea. Asemenea riscuri şi ameninţări la adresa intereselor Europei necesită un control eficient exercitat printr-un management integrat al spatiilor maritime. Riscurile şi ameninţările legate de zona Mării Negre includ migraţia ilegală, traficul cu fiinţe umane, contrabanda, traficul de droguri, pirateria, terorismul, pescuitul ilegal şi poluarea generată de către nave sau sinistre navale. Lupta împotriva acestor riscuri şi ameninţări depinde de modul în care sunt exercitate funcţiile guvernamentale în apele teritoriale şi în zona economică exclusivă, care în cele mai multe cazuri sunt îndeplinite de o singură autoritate (Garda de Coastă, Poliţia Maritimă sau Forţele Armate). De asemenea, autoritatea maritimă respectivă are şi atribuţii de căutare şi salvare, combaterea contrabandei, supravegherea şi controlul frontierei maritime, combaterea infracţionalităţii pe mare, inspecţia pescuitului, precum şi prevenirea şi combaterea poluării.


Alte articole:
Skip to content