Proiect de ordin privind Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, supus dezbaterii publice

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul Ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor.Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca, până la sfârşitul acestui an, poliţiştii şi cadrele militare proveniţi / provenite din sursă externă să participe obligatoriu la cursurile de iniţiere în carieră organizate de instituţiile de formare profesională a personalului din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Prin proiectul de ordin se reglementează şi faptul că pot fi ocupate funcţii de comandă vacante de către absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, arma jandarmi sau pompieri, la numirea în prima funcţie, fără examen sau concurs.O altă modificare se referă la condiţiile de participare la examenul de ocupare a unei funcţii de conducere, respectiv se înlocuieşte calificativul de cel puţin „foarte bine”, cu calificativul de cel puţin „bine”, corespunzător modificărilor aduse Statutului poliţistului (Legea nr. 360/2002) prin Legea nr. 133/2011.Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 11.04.2012.


Alte articole:
Sari la conținut