Proiect european privind Sistemul informatic integrat pentru gestiunea serviciilor Arhivelor Naționale

ARHIVELE NAŢIONALE cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr.49, sector 5, tel 021.312.67.10, fax 021.312.58.41, au organizat în data de 24.09.2013, începând cu ora 10.00, în Sala Nichita Stănescu, situată la parterul Casei de Cultură a M.A.I. din str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti, evenimentul de diseminare a proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale”, cod SMIS 14180.La evenimentul de diseminare a proiectului au participat domnul Consilier secretar de stat Paul Vasile ZAI, ofiţerul de monitorizare al proiectului din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, doamna Gabriela NEŞTIAN, invitaţi din partea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Camera Notarilor Publici, Arhivele Naţionale – sediul central şi serviciile/birourile judeţene, firme private şi mass-media.În cadrul evenimentului au luat cuvântul: – Alina PAVELESCU, Director al Arhivelor Naţionale ale României- Paul – Vasile ZAI, Consilier Secretar de Stat M.A.I.- Gabriela NEŞTIAN, Ofiţer de monitorizare – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale – Ministerul pentru Societatea InformaţionalăDe asemenea, domnul Bogdan-Florin POPOVICI, Şef Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale şi membru în echipa tehnică de proiect, a prezentat Sistemul Informatic rezultat ca urmare a implementării proiectului, iar prezentarea tehnică a fost efectuată de domnul Alexandru TULAI, Analist senior din partea Iquest Technologies SRL, firma furnizoare.Evenimentul de diseminare, la care au participat aproximativ 70 de invitaţi, s-a încheiat la ora 13,00. Proiectul este finanţat din Axa Prioritară 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” şi co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.Valoarea totală a proiectului până în prezent este de 22.022.848,42 lei, din care:a) valoare totală eligibilă în sumă de 17.733.384,44 lei – valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR este de 14.473.988,38 lei – valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional este de 3.259.396,06 lei b) valoare neeligibilă în sumă de 4.289.463,98 lei Perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanţare nr. 307/321/23.06.2011, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, este 36 de luni.Proiectul s-a implementat în structurile Arhivelor Naţionale din Bucureşti şi judeţele: Braşov, Cluj, Iaşi, Timiş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea. Prin intermediul noului sistem informatic, au fost dezvoltate 8 servicii electronice care vor veni în întâmpinarea persoanelor fizice şi juridice, clienţi ai Arhivelor Naţionale, după cum urmează:1. Serviciul de consultare instrumente de evidenţă documente din Arhivele Naţionale online2. Serviciul cereri de cercetare documente şi furnizare rezultate online3. Serviciul de cereri online de cercetare a documentelor la sala de studiu4. Serviciul evidenţă rezolvare cereri si urmarire online de către cetăţeni a stadiului de rezolvare5. Serviciul evidenţă cercetători şi materiale comandate/studiate la sala de studiu6. Accesare online a copiilor răspunsurilor la cererile depuse7. Comandă şi livrarea online a copiilor după documentele cercetate la sala de studiu8. Relaţie online cu creatorii şi deţinătorii de documente în domeniul asistenţei de specialitateDetalii suplimentare puteţi obţine de la: Ioana IORDĂCHESCU Tel: 021.303.70.80 / interior 15263; Fax: 021/332.52.35e-mail: dmb.an@mai.gov.ro Arhivele Naționale


Alte articole:
Sari la conținut