Proiect implementat de M.A.I.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru comunităţi locale, zone asistate, ajutor de stat şi parteneriat cu structurile asociative (Serviciul pentru dezvoltare locală, regională şi parteneriat cu asociaţiile aleşilor locali) implementează proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale (comune) si a asociaţiei acestora ( A.Co.R) în vederea susţinerii dezvoltării durabile a spaţiului rural”, cod SMIS 2728. Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, Axa prioritara 1 : Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul major de intervenţie, nr. 1.3 : Imbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. Valoarea totală a proiectului este de 4.196.931,00 lei, din care 4.190.931,00 lei reprezintă valoarea eligibilă, formată din 3.562.291,35 lei valoarea eligibilă nerambursabilă F.S.E şi 628.639,65 lei reprezentând contribuţia beneficiarului . Scopul proiectului este acela de a dezvolta capacitatea instituţională a autorităţilor administraţiei publice locale (comune) şi a asociaţiei acestora A.Co.R. în vederea susţinerii dezvoltării şi modernizării spaţiului rural românesc după standarde compatibile cu statutul de stat membru UE . Pentru realizarea acestui scop, în proiect sunt dezvoltate un număr de 24 activităţi diverse care vor avea ca finalitate crearea unei baze de date permanente privind indicii de dezvoltare ai spaţiului rural precum şi un Plan Strategic pentru Dezvoltarea Durabilă a Spaţiului Rural . In acest sens, proiectul vizează atingerea obiectivului Axei prioritare 1 : Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice. De asemenea, proiectul se înscrie şi în obiectivul „domeniului major de intervenţie nr. 1.3 : Imbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, prin care se promovează acele măsuri de a sprijini îmbunătăţirile de structură şi proces, care au ca finalitate îmbunătăţirea eficacităţi organizaţionale .Persoana de contact : Dorin CIOMAGFuncţia : Director adj. / Manager de proiectDate de contact : tel. 021.3149655(direct), interior – 11862e-mail : Dorin.Ciomag@mai.gov.ro Direcţia pentru comunităţi locale, zone asistate, ajutor de stat şi parteneriat cu structurile asociative / M.A.I.


Alte articole:
Skip to content