Proiect Phare privind prevenirea inundaţiilor – I.S.U. Bihor

Ministrului administraţiei şi internelor, Vasile Blaga, a participat azi, 20 martie, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, la prezentarea rezultatelor proiectului „Prevenirea inundaţiilor şi reducerea urmărilor acestora prin fundamentarea deciziilor folosind un sistem informaţional integrat”. Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa secretarului general al M.A.I. – chestor principal Cristian Baci, inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – general locotenent Vladimir Secară, a şefului Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul M.A.I. – chestorul Liviu Popa, precum şi a altor oficialităţi.Proiectul – denumit generic S2AD, implementat de Administraţia Bazinală de Ape Crişuri în parteneriat cu I.S.U. „Crişana” al judeţului Bihor şi cu Directoratul pentru Intervenţie la Dezastre Hajdu-Bihar (Ungaria), îşi propune optimizarea procesului decizional în răspunsul la situaţiile de urgenţă.Este esenţial ca, în cazul unor situaţii de urgenţă, factorii de decizie să poată identifica şi activa rapid resursele disponibile. Astfel, în cadrul proiectului, a fost realizat un Sistem Informaţional Integrat de Asistenţă Decizională care permite schimbul de date în timp real atât între cele două instituţii partenere din România, cât şi între echipajele de intervenţie şi punctul de comanda mobil. În cadrul evenimentului de azi, a fost prezentată funcţionalitatea sistemelor informatice şi a echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului S2AD. Ministrul Vasile Blaga a apreciat iniţiativa de a accesa fonduri europene în vederea dotării şi modernizării instituţiilor din România. ,,Accesarea, şi pe viitor, a unor proiecte de asemenea amploare este o modalitate de a obţine fondurile necesare dotării cu tehnică modernă. […] Colaborarea internaţională, începută după anul 1990 şi continuată mai departe la nivelul inspectoratelor judeţene, a fost un sprijin deosebit în îndeplinirea misiunilor din domeniul situaţiilor de urgenţă”, a subliniat ministrul administraţiei şi internelor.Informaţii de backgroundCele mai importante obiective ale proiectului „Prevenirea inundaţiilor şi reducerea urmărilor acestora prin fundamentarea deciziilor folosind un sistem informaţional integrat” se referă la:• Realizarea unui Sistem Informaţional Integrat de Asistare Decizională – S2AD, în cazul producerii de inundaţii în euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar, prin gestionarea geospaţială a resurselor de intervenţie şi a datelor privind sursele de risc. • Întocmirea unui dicţionar bilingv de termeni tehnici specifici situaţiilor de urgenţă, destinat utilizării de către echipajele din România şi Ungaria pe durata intervenţiilor comune; O altă facilitate oferită de proiect este utilizarea sistemului SMS pentru transmiterea avertizărilor către instituţiile administraţiei locale. Sistemul nu necesită conexiune la internet, permite escaladarea automată a mesajelor şi permite confirmarea primirii mesajelor de către destinatari, tot prin SMS. Utilizarea unor echipamente precum Tablet PC, de către echipajele de intervenţie în teren, prezintă avantaje majore. În primul rând, un volum important de informaţii de interes operativ este disponibil la locul intervenţiei. O altă facilitate oferită de utilizarea Tablet PC-ului este posibilitatea de a transmite şi de a primi date din teren. De asemenea, aceste echipamente, prin afişarea modului DROP (drum optim), asistă echipajul pe durata deplasării la intervenţie, asigurând evitarea zonelor blocate sau congestionate.Această dotare permite asistarea de către dispecer a echipajelor care se deplasează la intervenţii, în situaţii critice. De asemenea, dispecerul poate identifica cel mai apropiat echipaj disponibil să intervină pentru gestionarea unui nou apel de urgenţă, facilitate utilă în special pe durata situaţiilor de urgenţă în care un număr mare de resurse acţionează pe teren. Proiectul „Prevenirea inundaţiilor şi reducerea urmărilor acestora prin fundamentarea deciziilor folosind un sistem informaţional integrat” a fost realizat în cadrul programului PHARE CBC RO-HU 2006, având o valoare totală de 806.760 euro şi fiind proiectul cu cea mai mare valoare de finanţare din judeţul Bihor.Urmare a implementării acestui proiect, factorii de decizie vor avea la dispoziţie, în timp real, date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei de urgenţă, distribuţia forţelor şi a echipamentelor cu care se intervine.


Alte articole:
Skip to content