Proiect privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Astăzi, 8 iulie a.c., la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor a avut loc reuniunea de închidere a proiectului de înfrăţire instituţională „Dezvoltarea mecanismelor instituţionale de implementare a acquis-lui comunitar în materia prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul structurilor/unităţilor MAI”, finanţat prin Facilitatea de Tranziţie, care a avut ca beneficiar Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale din cadrul Direcţiei Schengen din MAI.În cadrul conferinţei care a avut loc cu acest prilej, directorul Direcţiei Schengen, Florin Şaghi a declarat: „conştientizarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor cu privirea la respectarea datelor cu caracter personal este unul din obiectivele actualei administraţii şi acest lucru a fost posibil şi cu sprijinul prietenilor şi colaboratorilor noştri din Livorno”. De asemenea, directorul Direcţiei Schengen a apreciat ca oportună continuarea cooperării cu partea italiană nu numai în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, dar şi în alte domenii, cum ar fi administraţia sau prevenirea şi combaterea criminalităţii, referindu-se, în special, la traficul de persoane.La rândul său, liderul Italian de proiect, Alesandro Giovannini, a ţinut să mulţumească partenerilor români pentru colaborarea deosebită în cadrul proiectului, apreciind că munca în echipă a dus la rezultate excelente de care vor putea beneficia atât Ministerul Administraţiei şi Internelor, cât şi alte autorităţi cu competenţe în domeniu. Informaţii de background:Proiectului de înfrăţire instituţională „Dezvoltarea mecanismelor instituţionale de implementare a acquis-lui comunitar în materia prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul structurilor/unităţilor MAI” s-a desfăşurat în parteneriat cu Provincia di Livorno, Italia în perioada ianuarie – iulie 2010. Obiectivul general al acestuia a fost alinierea cadrului normativ intern al M.A.I. care reglementează securitatea prelucrării datelor cu caracter personal la standardele UE şi a celor mai bune practici în domeniu, precum şi îmbunătăţirea pregătirii personalului responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul MAI. Proiectul a fost structurat pe trei componente: identificarea standardelor tehnice, operaţionale şi de securitate necesare în vederea asigurării unei protecţii adecvate a datelor cu caracter personal la nivelul instituţiilor din MAI; elaborarea unui Cod de conduită pentru funcţionarii MAI care prelucrează date cu caracter personal, precum şi instruirea a cel puţin 90 de angajaţi ai MAI, responsabili cu protecţia datelor personale la nivelul instituţiilor din MAI.Pentru cele 6 luni de implementare proiectul a beneficiat de un buget total de 208. 792 Euro din care 192.992 Euro din Facilitatea de Tranziţie şi 15.800 Euro din bugetul de co-finanţare naţională.


Alte articole:
Sari la conținut