Proiectul „Egalitate pe piaţa muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″, la final

Proiectul „Egalitate pe piaţa muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″ s-a încheiat: 2105 persoane au beneficiat de serviciile de consiliere şi 700 persoane au fost calificateAgenţia Naţională Antidrog, în calitate de beneficiar al proiectului „Egalitate pe piaţa muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″, a organizat, în data de 9 decembrie a.c., conferinţa de închidere a acestuia. Cu această ocazie, au fost prezentate rezultatele proiectului şi modul in care au fost atinşi indicatorii săi. Evenimentul a reunit factori de decizie în domeniu şi parteneri ai proiectului. Potrivit datelor publicate în Raportul de evaluare al Agenţiei Naţionale Antidrog, indicatorii de consiliere şi formare ai proiectului au fost depăşiţi. Un număr de 2105 persoane au beneficiat de serviciile de consiliere şi 700 persoane au fost calificate pentru o mai bună integrare pe piaţa muncii. Activităţile proiectului au fost promovate printr-o campanie naţională şi regională de informare în centrele principale de consiliere, prin organizarea de mese rotunde şi seminarii cu factori de decizie. La conferinţă au mai participat reprezentanţi ai beneficiarului, Agenţia Naţională Antidrog, şi ai partenerilor proiectului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti (D.G.A.S.P.C. Sector 1), Romani Criss – Centrul romilor pentru intervenţie socială şi studii, Fundaţia de Sprijin Comunitar, Asociaţia TRANSCENA, Asociatia Totul pentru Tine, Arhiepiscopia Tomisului, AgenţiaNaţională pentru Romi, S.C. Loop Operations S.R.L. şi S.C. Faxmedia Consulting S.R.L. Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului POSDRU 165/6.2/S/140936, „Egalitate pe piata muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile″, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Mai multe detalii despre eveniment pe www.sansepentrutine.ro.Compartimentul Relaţii Publice-ANA


Alte articole:
Skip to content