Proiectul „EuRoPsiPol”, pas important către profesionalizarea activității de psihologie la nivelul MAI

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, care gestionează Programul Erasmus+ al Comisiei Europene în România, a aprobat finanțarea proiectului „EuRoPsiPol”, implementat de Centrul de Psihosociologie al M.A.I.Parteneri în cadrul acestui proiect sunt:- Poliția Federală din Regatul Belgiei- Ministerul de Interne al Republicii Slovenia- Poliția Națională Islandeză- Fundația Phoenix Haga din Regatul Norvegiei- Municipalitatea Trondheim din Regatul Norvegiei- Poliția Marelui Ducat de Luxemburg- Poliția Națională Poloneză- Ministerul Afacerilor Interne din Republica Malta- Ministerul Federal al Afacerilor Interne din Republica AustriaScopul proiectului este ca prin acțiunile de mobilitate să se obțină pași importanți către profesionalizarea activității de psihologie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Obiectivele specifice ale proiectului: O.1 Crearea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a unui corp de profesioniști capabili să asigure servicii de formare, îndrumare și consiliere profesională în domeniul psihologiei, compatibile cu bunele practici europene.O2. Fundamentarea Planului de actualizare a procedurilor/ metodologiilor/ protocoalelor/ instrumentelor de lucru interne în conformitate cu practica europeană.Activitățile desfășurate în acest proiect: – Pregătirea stagiului din punct de vedere pedagogic, lingvistic și cultural. – Organizarea și desfășurarea acțiunilor de mobilități. – Valorificarea rezultatelor la nivel instituțional. Rezultatele acțiunilor de mobilitate: – Realizarea a 3 module de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală. – 20 specialiști pregătiți din punct de vedere pedagogic, lingvistic și cultural, pentru participarea la schimbul de experiență european. – 18 mobilități organizate și desfășurate – 18 psihologi care și-au imbunătățit competențele privind formarea, ghidarea și consilierea profesională. – Formularea de propuneri pentru actualizarea metodologiilor de lucru, în vederea compatibilizării la nivel european. – Bune practici la nivel european diseminate la nivel instituțional. – Propuneri privind profesionalizarea activității de psihologie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. – Certificarea evenimentului de Colegiul Psihologilor din România.În cadrul conferinței vor avea loc prezentarea de studii de caz și bune practici europene, de metodologii în evaluarea și asistența psihologică aplicate în sistemele europene de ordine şi siguranţă publică, facilitând transferul de experiență în implementarea planurilor de asistență psihologică sau privind formarea profesională continuă.Menționăm faptul că ceastă activitate contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce priveşte exercitarea rolului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. de unitate furnizoare de formare profesională în domeniul psihologiei, în conformitate cu O.m.a.i. nr. 147/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, având ca participanți şi psihologi din cadrul structurilor de psihologie aflate în coordonarea funcţională a Centrului, precum şi psihologi făcând parte din structurile de psihologie omologe ale instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.Considerăm că principalul beneficiu al acestui proiect îl reprezintă dobândirea unor cunoştinţe avansate şi intrarea în posesia unor rezultate concrete importante, rod al experienței europene în domeniul evaluării și asistenței psihologice a personalului. De asemenea, această participare vizează creşterea vizibilităţii și implicării active a instituţiei noastre la nivel internaţional și european, inclusiv prin Rețeaua Europeană a Medicilor și Psihologilor din Sistemele de aplicare a legii.Centrul de Psihosociologie al MAI


Alte articole:
Skip to content