Proiectul „EuRoPsychAssist”

Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, anunţă derularea proiectului „EuRoPsychAssist”, finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din România, prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene.Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Poliţia Federală din Regatul Belgiei Poliţia Marelui Ducat al Luxemburgului Ministerul Afacerilor Interne din Republica Malta Ministerul Federal al Afacerilor Interne din Republica Austria  Ministerul de Interne din Republica Bulgaria Ministerul de Interne din Republica Cehă Institutul Internaţional de Psihologie Aplicată şi Ştiinţe Umaniste din Republica Italiană Fundaţia Phoenix Haga din Regatul Norvegiei Municipalitatea Trondheim din Regatul Norvegiei Rivensco Consulting din Republica CipruScopul proiectului este ca, prin acţiunile de mobilitate, să realizeze paşi importanţi către profesionalizarea serviciilor de prim-ajutor psihologic, în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne conform O.m.a.i. nr. 23/2015, privind activitatea de psihologie în cadrul M.A.I. Obiectivele proiectului sunt următoarele: O1 Completarea cu modele de bune practici europene de prim-ajutor psihologic a metodologiilor de asistenţă psihologică;O2. Crearea unei reţele de psihologi urmărind perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de prim-ajutor psihologic, psihologi care să susţină activităţi de diseminare a rezultatelor colectate de la partenerii europeni. Activităţile prin care vor fi îndeplinite aceste obiective sunt: A1. Pregătirea stagiului, din punct de vedere pedagogic, lingvistic şi cultural; A2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de mobilităţi;A3. Valorificarea rezultatelor la nivel instituţional. Implementarea acestui proiect contribuie la obţinerea următoarelor rezultate: R.1.1 Trei module de pregătire pentru mobilitate, organizate şi desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne prin structurile de specialitate; R.1.2 – 30 specialişti pregătiţi din punct de vedere pedagogic, lingvistic şi cultural, pentru implementarea acţiunilor de mobilitate (20 participanţi şi 10 rezerve); R.1.3 – 180 ore de pregătire pedagogică (30 persoane x 6 ore), 540 ore pregătire lingvistică (30 persoane x 18 ore) si 180 ore pregătire culturală (30 persoane x 6 ore);R.2.1 – 10 mobilităţi organizate şi desfăşurate; R.2.2 – 20 participanţi care şi-au îmbunătăţit competenţele în domeniul serviciilor de prim-ajutor psihologic;R.3.1 – 10 prezentări în cadrul conferinţei internaţionale organizate pentru diseminarea rezultatelor proiectului;R.3.2 – 1 colecţie de practici europene privind serviciile de prim-ajutor psihologic, adaptate din practica europeană;R.3.3 – 42 de grupuri de iniţiativă locală pentru crearea reţelelor judeţene de psihologi şi voluntari pentru servicii de prim-ajutor psihologic; R.3.4. – Un set de documente-suport pentru ateliere de lucru, supus avizării de Colegiul Psihologilor din România.Programul Erasmus+ răspunde nevoilor de dezvoltare a personalului, clar identificate la nivel instituţional şi creează cadrul pentru selecţia, pregătirea şi măsurile de diseminare la nivel teritorial a rezultatelor proiectului. Prin intermediul mobilităţilor Erasmus+, ne propunem să facem paşi importanti spre îmbunătăţirea serviciilor de prim ajutor psihologic, creşterea capacităţii de rezilienţă a personalului implicat în acţiuni cu grad ridicat de risc şi la creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor de formare, sprijin, îndrumare şi consiliere profesională a psihologilor.Totodată, această activitate contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce priveşte exercitarea rolului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. de unitate furnizoare de formare profesională în domeniul psihologiei, în conformitate cu O.m.a.i. nr. 147/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, având ca participanţi atât psihologi din cadrul instituţiei, cât şi din cadrul structurilor de psihologie aflate în coordonarea funcţională a Centrului.Considerăm că principalul beneficiu al acestui proiect îl reprezintă dobândirea unor cunoştinţe avansate şi intrarea în posesia unor rezultate concrete importante, rod al experienţei europene, în domeniul acordării primului ajutor psihologic. De asemenea, această participare vizează creşterea vizibilităţii şi implicării active a instituţiei noastre la nivel internaţional şi european, inclusiv prin Reţeaua Europeană a Medicilor şi Psihologilor din Sistemele de aplicare a legii (EMPEN), din cadrul CEPOL.Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne


Alte articole:
Skip to content