Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006.Ca urmare a transpunerii în legislaţia naţională, prin Legea nr. 203/2012 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a unor prevederi ale Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, s-a impus stabilirea prin Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 a unor noi reglementări instituite de actul normativ menţionat, astfel: eliminarea normelor distincte pentru mopede, ca urmare a introducerii acestora în categoria autovehiculelor (AM); armonizarea reglementărilor referitoare la categorii sau subcategorii de vehicule cu prevederile legale în vigoare referitoare la noile categorii de vehicule; stabilirea condiţiilor ce trebuie să fie îndeplinite de persoanele ce doresc să se înscrie la unităţile autorizate pentru pregătirea teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere; modificarea reglementării privind posibilitatea efectuării cursurilor practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice înaintea împlinirii vârstei minime prevăzute pentru obţinerea permisului de conducere; recunoaşterea competenţei conducătorilor auto care au absolvit cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar autorizată/acreditată pentru calificarea profesională de conducător auto, de a conduce pe teritoriul României vehicule din categoria C şi CE înaintea împlinirii vârstei de 21 de ani; instituirea unei norme tranzitorii referitoare la situaţia candidaţilor care au fost declaraţi „admis” la proba teoretică, dar nu au finalizat încă examenul pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi a unei norme referitoare la situaţia candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada că au absolvit un curs de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013;  simplificarea procedurii preschimbării permisului de conducere în cazul schimbării numelui, prin eliminarea obligaţiei de a prezenta pe lângă actul de identitate şi documentul care face dovada schimbării numelui.Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail – legislatie@mai.gov.ro în termen de 10 de zile.Pentru detalii – comisar sef Mihai Enache: 021.301.95.70DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content