Proiectul ROCRIS – Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român –

La data de 16 septembrie a.c. a avut loc închiderea proiectului „ROCRIS – Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român”. Evenimentul s-a desfăşurat la hotelul Ramada Majestic – Bucureşti, în prezenţa conducerii Poliţiei Române, a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne şi ai autorităţilor de aplicare a legii. Proiectul a avut ca obiectiv realizarea unei baze de date informatizate a persoanelor înscrise în evidenţele cazierului judiciar naţional (ROCRIS), care să poată fi capabilă să se interconecteze, să respecte şi să asigure funcţionarea ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare). Contractul de Grant a fost semnat între Inspectoratul General al Poliţei Române, în calitate de beneficiar, şi Comisia Europeană, la data de 10.12.2010, activităţile desfăşurându-se pe o perioadă de 33 de luni.Bugetul total al proiectului a fost de 3.721.116 euro. Comisia Europeană a acoperit 69,90% (2.601.060,08 euro), restul de 30,1% (1.120.055 euro) fiind suportat de către Inspectoratul General al Poliţei Române.În urma realizării şi punerii în funcţiune a acestui sistem, s-a eficientizat fluxul de comunicare la nivelul întregii Poliţii Române, putând fi schimbate datele de interes operativ prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare.Sistemul informatic ROCRIS a creat premisele ca, în limitele legii, toate instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie să aibă acces, în mod operativ, la baza de date creată, prin transferarea pe suport magnetic a evidenţelor manuale ale cazierului judiciar.De asemenea, ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.Informaţii de backgroud:Prin Legea nr. 290/24.06.2004 privind cazierul judiciar, a fost creat cadrul legislativ de realizare a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar (SNEICJ).ROCRIS automatizează o serie de fluxuri de activităţi conform cu cerinţele funcţionale exprimate în codul penal, codul de procedură penală, Legea 290/ 2004 privind cazierul judiciar republicată, precum şi reglementările interne cu aplicabilitate în materie. Acest proiect conţine două componente. Prima a vizat realizarea ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierul Judiciar Român), respectiv:- crearea bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidenţele manuale ale cazierului judiciar. – eliberarea în timp real (pe loc/on-line) pentru solicitanţi (persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine) de certificate, copii ori extrase de cazier judiciar. – conectarea la acest sistem a structurilor de cazier judiciar de la nivelul României şi Uniunii Europene.Ce de-a doua etapă a vizat pregătirea infrastructurii tehnice de interconectare a bazelor de date privind cazierele judiciare ale Statelor Membre în vederea realizării ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare).Avantajele implementării acestui sistem sunt: – eliberarea, în sistem automat şi rapid, a certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice şi juridice;- conectarea la sistem a tuturor unităţilor şi subunităţilor de poliţie şi crearea condiţiilor tehnice pentru conectarea parchetelor, precum şi a celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională ale M.A.I. şi justiţie care au dreptul legal de a accesa/opera datele existente în cazier, respectând condiţiile legale de acordare a accesului diferenţiat, pe nivele de informaţii;- eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi de copii de pe cazierul judiciar de la orice unitate de poliţie conectată la sistem;- furnizarea, în sistem automat şi rapid, a copiilor securizate de pe cazierul judiciar, într-un format standard, care să conţină informaţiile reglementate prin lege, pentru instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie;- realizarea accesului concurenţial şi diferenţiat în funcţie de drepturi legale, integrarea sistemului de cazier judiciar cu alte sisteme informatice ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie;- folosirea, pentru introducerea şi actualizarea datelor, a infrastructurii IT&C a unităţilor de poliţie;- punerea la dispoziţie a unei interfeţe standard pentru organele de urmărire penală, instanţele de judecată, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie;- punerea la dispoziţie a unei o interfeţe informatice standard pentru furnizarea de către Ministerul Justiţiei (Instanţele Judecătoreşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi Ministerul Public, la solicitarea M.A.I., a datelor necesare actualizării permanente a bazei de date a cazierului judiciar în format electronic, conform prevederilor legale;- interoperabilitatea cu celelalte baze de date ale agenţiilor de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu. I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content