Proiectul Tehnici și metode eficiente pentru selecția științifică a personalului

Proiectul Tehnici și metode eficiente pentru selecția științifică a personalului finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul de Psihosociologie, a obținut finanțarea pentru Proiectul Tehnici și metode eficiente pentru selecția științifică a personalului, care este implementat în parteneriat cu Centrul de Cercetare Comportamentală Zivac din România (Coordonator), CISSES S.R.L. din Italia și RIVENSCO din Cipru.Acest proiect prezintă un interes deosebit din perspectiva rolului şi a misiunii instituţionale a Centrului de Psihosociologie al M.A.I., stabilite conform O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective specifice de activitate:- evaluarea diferitelor abordări europene şi îmbunătăţirea capacităţii instituționale a M.A.I. în definirea şi operaţionalizarea criteriilor utilizate în evaluarea psihologică în vederea încadrării, promovării în funcţii de conducere şi avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă; – construirea unei imagini de ansamblu a tendințelor europene în domeniu, cunoaşterea aspectelor care constituie provocări actuale la nivel european, în procesul de selecţie şi evaluare psihologică a personalului din sistemul de ordine şi siguranţă publică, precum şi colectarea celor mai bune practici la nivel european;- consolidarea capacităţii de exercitare a rolului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. de unitate furnizoare de formare profesională în domeniul psihologiei, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 147/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. – dezvoltarea competenţelor personalului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. prin construirea unui sistem de selecție și evaluare științifică a personalului;- creşterea conştientizării rolului serviciilor de psihologie şi consolidarea încrederii în actul psihologic; – creşterea capacităţii instituţionale de a elabora studii şi diagnoze organizaţionale, în vederea fundamentării deciziei pe date validate ştiinţific;- consolidarea capacităţii instituţionale, în ceea ce priveşte exercitarea rolului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. de unitate furnizoare de formare profesională în domeniul psihologiei, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 147/2013 pentru aprobarea regulamentului de organizare. Bugetul aprobat al proiectului este de 147.165,00 EUR, din care 24.220,00 EUR reprezintă bugetul gestionat de Centrul de Psihosociologie al M.A.I. În cadrul proiectului este aprobată achiziția de componente IT pentru colectarea și analiza științifică a datelor (hard și soft).Contract de finanțare nr. 2016-1- RO01-KA202- 024579


Alte articole:
Skip to content