Propuneri de modificare a Statutului funcţionarilor publici şi introducerea în premieră a Zilei funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat conferinţa de presă cu tema: „Noile propuneri de modificare a Statutului funcţionarilor publici şi introducerea în premieră a Zilei funcţionarilor publici”. Evenimentul a avut loc în ziua de 29 iunie 2009, la sediul ANFP.La conferinţă au participat: domnul Andras Szakal, preşedinte-secretar de stat al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, domnul Cristian Roman vicepreşedintele ANFP şi domnul Marian Niculescu, secretar general al ANFP.Scopul conferinţei de presă a fost acela de a informa asupra principalelor aspecte propuse prin proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Propunerile se înscriu în iniţiativele recente ale tuturor sistemelor administrative de descentralizare şi au fost discutate şi negociate în prealabil cu structurile asociative şi cu sindicatele reprezentative, în cadrul unor întâlniri organizate de către ANFP. De asemenea, în acord cu programul de guvernare 2009-2012, prin aceste modificări, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici susţine procesul de descentralizare efectivă şi prin transferul de competenţe ale ANFP către instituţiile şi autorităţile publice locale prin aceasta urmărindu-se creşterea capacităţii decizionale la nivel local. În cadrul conferinţei de presă Andras Szakal a făcut unele precizări privind organizarea concursurilor de recrutare pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală. „ANFP va desemna un responsabil de procedură ce va putea propune anularea concursului dacă se impune acest lucru. Conform propunerilor de modificare a Statutului funcţionarilor publici, condiţiile de vechime pentru accesul la funcţiile de execuţie se reduc de la 9 ani la 8 ani pentru gradul profesional superior şi de la 5 ani la 4 ani pentru gradul profesional principal. De asemenea, pentru promovarea în grad profesional, condiţia minimă de vechime în gradul profesional din care se avansează, este redusă de la 4 ani la 3 ani”, a precizat preşedintele ANFP. Totodată, în vederea scăderii nivelului de birocraţie, reducerii cheltuielilor şi a simplificării procedurilor administrative referitoare la organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice, ANFP a urmărit şi scăderea numărului de avize pe care le emite Agenţia. De asemenea, în scopul îmbunătăţirii imaginii funcţionarilor publici, în spiritul recunoaşterii publice a apartenenţei la corpul funcţionarilor publici şi pentru a creşte încrederea opiniei publice în funcţia publică şi implicit în instituţiile publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici propune stabilirea Zilei funcţionarilor publici în data de 19 iunie (1923, 19 iunie – primul statut al funcţionarilor publici) şi a unor însemne caracteristice acestei categorii profesionale. www.anfp.gov.ro, tel: 021. 3150484 , fax: 021. 3153747


Alte articole:
Sari la conținut