Protecţia martorilor – factor esenţial în combaterea marii criminalităţi – Lansare de proiect –

Joi, 4 aprilie, la hotelul Ramada Majestic – Bucureşti, începând cu ora 10.00, a avut loc lansarea proiectului „Protecţia martorilor – factor esenţial în combaterea marii criminalităţi – WITPRO”. La eveniment au participat Anghel ANDREESCU, secretar de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, chestor de poliţie Florentin ROBESCU, adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, comisar-şef de poliţie Laurenţiu SOBU, directorul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor – I.G.P.R., precum şi reprezentanţi ai structurilor pentru Protecţia Martorilor din Austria şi Bulgaria.Inspectoratul General al Poliţiei Române a obţinut finanţare din partea Comisiei Europene pentru proiectul Protecţia martorilor – factor esenţial în combaterea marii criminalităţi – WITPRO, beneficiarul fiind Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor. Proiectul are un caracter transnaţional, parteneri externi şi cobeneficiari fiind structurile de protecţie a martorilor din Austria şi Bulgaria. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea cooperării şi colaborării internaţionale în domeniul protecţiei martorilor.Durata proiectului este de 36 de luni, iar bugetul total al acestuia este de 201.378,33 euro, cu o finanţare din partea Comisiei Europene de 90%, respectiv 181.240,50 euro, cofinanţarea I.G.P.R. fiind de 10 %. Proiectul include o componentă de achiziţie de echipamente şi una de instruire în domeniul protecţiei martorilor. Astfel, prin seminariile, stagiile de pregătire şi întâlnirile ce vor avea loc se va realiza stabilirea unor linii comune de acţiune, a procedurilor şi tehnicilor de lucru, precum şi întărirea capacităţii de reacţie în vederea gestionării eficiente a problematicii protecţiei martorilor în cadrul Uniunii Europene, ţinând cont de faptul că se va realiza o bună cunoaştere a sistemelor, modalităţilor şi tehnicilor de lucru ale statelor implicate, precum şi a celor mai bune practici internaţionale în domeniul protecţiei martorilor.Activităţile de pregătire prevăzute în cadrul proiectului vor consta în şase seminarii, patru exerciţii practice, două vizite de studiu şi organizarea unei conferinţe internaţionale la care vor fi invitaţi să participe reprezentanţi a structurilor de protecţie a martorilor din 11 state. Totodată, se va achiziţiona un sistem tip videoconferinţă, ce va permite audierea martorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, precum şi în interiorul ţării, fără a mai fi necesară deplasarea acestora din localitatea de reşedinţă până la instanţă.Informaţii de background:Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor este unitate operativă a Ministerului Afacerilor Interne, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei Române, având competenţă teritorială generală. În conformitate cu prevederile art. 3 alin (2) din Legea nr. 682/2002, O.N.P.M. are următoarele atribuţii:- primeşte propunerile de includere în Program;- ia toate măsurile necesare în vederea includerii Programului şi urmăreşte realizarea acestuia în cele mai bune condiţii;- desemnează o persoană de legătură între martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecţie, care să asigure această legătură în situaţii critice; – încheie Protocolul de protecţie cu fiecare martor protejat şi întocmeşte şi include schema de sprijin a acestuia; – organizează o bază de date proprie, în care include, stochează şi prelucrează propunerile de includere în Program; – asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate; – gestionează, cu aprobarea ministrului de interne, fondurile băneşti necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum şi din programele de finanţare externă.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content