Protocol de colaborare între A.N.A. și Universitatea Politehnică București

În cursul săptămânii trecute, a fost semnat protocolul–cadru de colaborare între Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB), care are drept scop conştientizarea mediului academic, la nivel local şi naţional, cu privire la fenomenul consumului şi traficului de droguri, precum şi formarea studenţilor ca voluntari antidrog. În cadrul protocolului, sunt prevăzute realizarea de activităţi de informare–documentare a studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor şi a cadrelor didactice universitare, schimburi de publicaţii şi sinteze documentare, precum şi elaborarea de proiecte/programe în comun.Agenţia Naţionala Antidrog va colabora cu Universitatea Politehnică Bucureşti pe baza bunelor practici parteneriale, prin susţinerea unor prelegeri privind importanţa informării şi documentării în domeniul drogurilor, dar şi a diseminării acestor informaţii, va participa la activităţile desfăşurate în comun cu materiale bibliografice şi publicaţii ce vor conţine informaţii despre droguri, despre prevenirea consumului de droguri, dar şi despre tendinţele şi evoluţiile acestui fenomen.De asemenea, în cadrul acestui protocol, Agenţia Naţională Antidrog, conform legislaţiei în vigoare, va colabora cu Universitatea Politehnică Bucureşti în vederea înregistrării şi formării studenţilor ca voluntari antidrog.În acest context, joi 3 aprilie 2014, ora 11.30, la Biblioteca Unversităţii Politehnice Bucureşti, va fi organizată o masă rotundă, la care vor participa directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, specialişti ai instituţiei noastre, rectorul Unversităţii Politehnice Bucureşti, prof. dr. ing. George Darie, cadrele didactice şi şefii ligilor studenţeşti din 15 facultăţi din cadrul Unversităţii.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content