Protocol de colaborare Jandarmeria Română – ORDA

Azi, 26 aprilie a.c., în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, începând cu ora 13.00, la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi Jandarmeria Română. Protocolul a fost semnat de doamna Rodica PÂRVU, Directorul general al ORDA şi de domnul general locotenent dr. Olimpiodor Antonescu, Inspectorul General al Jandarmeriei Române. Principalul scop al protocolului îl reprezintă colaborarea în vederea asigurării unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ce aduc atingere dreptului de autor şi drepturilor conexe.Obiectivele principale ale acestui protocol sunt:a) creşterea climatului de siguranţă a cetăţeanului, prin acţionarea cu fermitate pentru combaterea faptelor ce aduc atingere dreptului de autor şi drepturilor conexe, conform atribuţiilor ce le revin celor două instituţii;b) crearea unei legături directe între ORDA şi structurile teritoriale subordonate I.G.J.R., în vederea acordării sprijinului reciproc pentru combaterea pirateriei în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe;c) participarea, în comun, la efectuarea unor acţiuni în scopul prevenirii şi combaterii faptelor ce aduc atingere dreptului de autor şi drepturilor conexe; d) realizarea unui schimb operativ de date şi informaţii, atât la nivelul celor două instituţii centrale, cât şi la nivelul structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române;e) organizarea şi desfăşurarea în comun a unor activităţi de pregătire profesională de către specialiştii ORDA, şi personalul Jandarmeriei Române;f) desfăşurarea în comun a unor programe de prevenire a pirateriei în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe, în scopul conştientizării publicului;g) informarea corectă şi imediată a publicului prin intermediul mass-media asupra acţiunilor comune desfăşurate şi a rezultatelor obţinute. Informaţii suplimentare:În conformitate cu prevederile Legii nr.550/2004 şi ca rezultat direct al intensificării activităţilor de cooperare inteinstituţională în lupta împotriva pirateriei, din anul 2006 Jandarmeria Română a fost abilitată să constate şi să sancţioneze fapte de natură contravenţională din domeniul dreptului de autor şi drepturile conexe. Precedentul protocol între ORDA şi Jandarmeria Română a fost încheiat în anul 2004 şi a configurat un canal pozitiv de cooperare instituţională, în spiritul angajamentelor României faţă de Uniunea Europeană. Colaborarea anterioară între cele două instituţii s-a concretizat în:- realizarea a peste 3.000 acţiuni/anual, în care au fost implicaţi peste 16.000 jandarmi,- constatarea a 3.647 infracţiuni la legile speciale şi a 181 la Codul Penal;- aplicarea a peste 300 de sancţiuni contravenţionale/anual, pe linia prevenirii şi combaterii pirateriei şi contrafacerii;- au fost instrumentate 2.956 dosare şi 1.297 dosare se află în lucru.Colaborarea la nivel acţional în domeniile stabilite prin prezentul protocol între ORDA şi I.G.J.R. se realizează, la nivelul municipiului Bucureşti prin intermediul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi a Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei şi pe plan local între ORDA şi structurile de jandarmi competente teritorial (grupări mobile şi inspectorate de jandarmi judeţene.Acţiunile de amploare organizate în comun se vor desfăşura în baza unor planuri de acţiune, elaborate de reprezentanţii părţilor, care cuprind obiectivele, modalităţile de acţiune şi responsabilităţile specifice ce revin participanţilor la acţiune.Serviciul Informare si Relaţii PubliceJandarmeria Română


Alte articole:
Sari la conținut