Radu STROE participă la Munchen, la Conferinţa Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii

În perioada 6-7 mai 2013, ministrul afacerilor interne, Radu STROE, participă la Munchen, R.F. Germania, la Conferinţa ministerială organizată sub egida Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Din delegaţia oficială a M.A.I. fac parte secretarul de stat Bogdan TOHĂNEANU şi subsecretarul de stat chestor şef de poliţie Marian TUTILESCU.Conferinţa are ca scop consolidarea colaborării pentru promovarea securităţii, respectiv pentru combaterea criminalităţii grave şi organizate, identificarea noilor provocări şi stabilirea de activităţi viitoare, în contextul Strategiei Dunării.Delegaţiile ministeriale participante vor aborda cu prioritate tema combaterii criminalităţii cibernetice şi a consolidării capacităţii de rezistenţă împotriva atacurilor cibernetice, în special cele care vizează infrastructurile critice.În marja Conferinţei, ministrul Radu STROE va avea întâlniri bilaterale cu ministrul de stat pentru interne al landului Bavaria, Joachim HERRMANN, şi cu preşedintele grupului de lucru pentru afaceri interne al fracţiunii CDU/CSU din Bundestag, Hans Peter UHL. * * * STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII(SUERD)Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă un instrument comunitar de cooperare macro-regională în cadrul Uniunii Europene. Strategia este aplicată de către statele riverane, atât state membre ale UE, cât şi state terţe: Germania, Austria, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Serbia, Slovacia, Slovenia, România, Republica Moldova, Muntenegru, Ucraina şi Ungaria.Cele patru axe prioritare ale Strategiei sunt:• conectivitatea (transport, reţele de energie, cultură, turism, relaţii inter-umane);• protecţia mediului (managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii);• creşterea prosperităţii în regiunea Dunării (educaţie, cercetare, tehnologia informaţiei, competitivitate);• îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă).Strategia prevede 11 domenii prioritare, care sunt coordonate de câte 2 state/landuri din regiune. România coordonează 3 domenii prioritare (transporturi pe ape interne – împreună cu Austria, cultură şi turism – cu Bulgaria, gestionarea riscurilor de mediu – cu Ungaria).M.A.I. este responsabil, la nivel naţional, pentru Domeniul prioritar 11 – “Securitate şi lupta împotriva crimei organizate”. Acest domeniu prioritar este coordonat, la nivelul SUERD, de către Germania şi Bulgaria.


Alte articole:
Skip to content