Raportul Comisiei Europene privind traficul de persoane la nivelul Uniunii Europene

Luni, 15 aprilie 2013, Comisarul European pentru Afaceri Interne, doamna Cecilia Malmstrom a dat publicității într-o conferință de presă organizată la Bruxelles concluziile Raportului CE privind situația statistică a victimelor traficului de persoane la nivelul UE, precum și sistemul de protecție a drepturilor acestora.Din punct de vedere statistic, Raportul CE prezintă o un număr de 23.632 victime potențiale sau identificate ale traficului de persoane în periada 2008 – 2010. România și Bulgaria sunt țările de origine prevalente la nivel european pentru victimele traficului de persoane, este o altă concluzie a Raportului Comisiei Europene.În acest sens, dorim să precizăm faptul că numărul ridicat de victime din România reflectă, pe de o parte profilul de țară de origine al României din punctul de vedere al tendințelor traficului de persoane la nivel european, iar pe de altă parte un mecanism solid de identificare a victimelor. Acest mecanism are la bază un sistem integrat de prevenire, combatere, identificare și asistență a victimelor traficului de persoane prin intermediul unor structuri specializate precum Poliția, Parchetul, ANITP, reprezentanți ai societății civile etc.Totodată, menționăm faptul că România deține una dintre cele mai mari rate de condamnări definitive la nivelul Uniunii Europene pe linia traficului de persoane, fiind înrregistrate 427 condamnări definitive pe parcursul anului 2012. La nivel legislativ și de politici publice, ANITP a coordonat procesul de transpunere a Directivei 36/2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, fiind acum în procedura de notificare a Comisiei Europene. În același context, a fost elaborată Strategia Națională împotriva Traficului de Persoane reflectă viziunea și obiectivele strategice antitrafic la nivel european.Ca urmare a activităților desfășurate la nivelul ANITP pe parcursul anului 2011-2012, împreună cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali, mai multe instituții europene și internaționale au remarcat progresul și evoluția calitativă a demersului antitrafic la nivelul României (Departamentul de Stat al Statelor Unite, Grupul de Experți al Consiliului Europei – GRETA).Astfel, au fost remarcate în mod pozitiv activităţile de cooperare bilaterală cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea prevenirii şi combaterii traficului de persoane, activitatea de urmărire penală, condamnare şi destructurare a reţelelor de crimă organizată axate pe traficul de persoane. De asemenea, Departamentul de Stat a punctat pozitiv activitatea de prevenire a traficului de persoane desfăşurată pe baza unor metode creative şi inovatoare, precum şi calitatea ridicată a studiilor şi rapoartelor guvernamentale care „contribuie la dezvoltarea mediului de transparenţă a eforturilor antitrafic” ((Departamentul de Stat al Statelor Unite- TIP Report).Informaţii de background:Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.


Alte articole:
Skip to content