Reprezentanţi ANA la forumul medical privind tratamentul dependenţei de droguri şi prevenirea HIV

La invitaţia Grupului Pompidou din cadrul Consiliului Europei, specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) au participat la Forumul medical privind tratamentul dependenţei de droguri şi prevenirea HIV în rândul consumatorilor de droguri din comunitate şi penitenciar din Chişinău, Republica Moldova, în perioada 24 – 25 iunie 2013. Reuniunea a fost organizată de Grupul Pompidou (Consiliul Europei), Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova şi Comisia Naţională Antidrog. Scopul forumului a fost să eficientizeze, centralizeze şi disemineze în Moldova informaţii din domeniul medical şi cele mai recente date de la nivel internaţional cu privire la tratamentul dependenţei şi asistenţa consumatorilor de droguri. De asemenea, s-a urmărit diseminarea experienţelor din domeniul aplicativ între specialişti din diverse regiuni ale ţării şi schimbul de informaţii cu experţii regionali şi internaţionali din domeniul dependenţei de droguri. La forum au participat aproximativ 100 de medici şi specialişti din domeniul dependenţei de droguri din toată ţara (mediu rural şi urban). Deschiderea formului a fost realizată de ministrul Sănătăţii, fiind urmată de alocuţiunea consilierului primului ministru al Republicii Moldova. Reprezentanţii guvernamentali au menţionat experienţa Republicii Moldova în prevenirea adicţiilor, accentul plasat pe educaţie, perspectiva vulnerabilităţii genetice şi intenţia de consolidare a unui sistem integrat care să cuprindă domeniile interne, educaţie şi sănătate. A fost punctat progresul înregistrat în domeniul tratamentului de substituţie şi investiţiile pe care Fondul Global le realizează în domeniul sănătăţii în Republica Moldova.Totodată, în cadrul reuniunii, s-a subliniat riscul pe care îl reprezintă consumul de droguri injectabile, cu o prevalenţa HIV de 68% şi o prevalenţă HCV de 77% în rândul consumatorilor de droguri injectabile, datele reprezentând fundamentul pentru dezvoltarea intervenţiilor de harm reduction (reducere a riscurilor) şi acoperirea lacunelor din tratamentul de substituţie, inclusiv în mediul penitenciar. Coordonatorul ONU în Republica Moldova, reprezentanţii UNODC şi ai societăţii civile au accentuat nevoia unei abordări axate pe respectarea drepturilor omului, complementaritatea dintre abordarea psihologică şi medicală şi nevoia de servicii extinse la nivel naţional. Reprezentanţii Grupului Pompidou au prezentat sistemul de asistenţă din mediul penitenciar din Republica Moldova, acentuând eforturile care trebuie făcute pentru sensibilizarea decidenţilor politici, adaptarea politicilor naţionale la instrumentele internaţionale şi pentru eliminarea stigmatizării consumatorilor de droguri. Un element de interes a fost susţinut de reprezentantul Catedrei de Psihologie, Narcologie şi Psihologie Medicală din cadrul Universităţii de Stat de Farmacie Şi Medicină care a prezentat date despre modulul universitar în domeniul adicţiilor, organizat în 3 etape (an universitar, rezidenţiat şi formare continuă) şi urmat de 140 de medici în anul 2008, respectiv, 149 în anul 2012. Observaţia făcută de vorbitor s-a referit la completarea modulului cu date din legislaţie, harm reduction şi servicii de asistenţă, cu sprijinul structurilor nonguvernamentale. Evoluţia consumului de droguri, a consumului problematic, infectărilor cu HIV şi virus hepatic în rândul consumatorilor de droguri injectabile au fost prezentate în detaliu cu referire la Belgia, Slovenia, Ucraina, Rusia, Belarus, imaginea de ansamblu fiind întregită de evaluările realizate de UNODC şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În cadrul discuţiilor, a fost menţionată activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog în cadrul proiectului ATOME (Accesul la medicaţia opioidă în Europa) în care România este partener alături de alte 9 organizaţii de la nivel european. Accentul pe comunităţi terapeutice în comunitate şi mediul penitenciar a fost pus în special de reprezentantul Pheonix Haga din Norvegia şi de reprezentanţii României. În contextul forumului, referitor la România au fost prezentate date referitoare la prevalenţa consumului de droguri în populaţia generală, la consumul problematic de droguri şi de noi substanţe psihoactive, conform Raportului naţional privind situaţia drogurilor din anul 2012 şi sintezei lansate recent de Agenţia Naţională Antidrog în luna mai 2013. De asemenea, au fost menţionate etapele sistemului de asistenţă medicală, psihologică şi socială existent în România, accentuând rolul centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog şi a celor de asistenţă integrată a adicţiilor şi baza de date disponibilă pe site-ul ANA referitoare la furnizorii de servicii de asistenţă de la nivel naţional. A fost promovată activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog, ca unitate de coordonare a răspunsului instituţional, unitate de reglementare legislativă, furnizor de servicii şi furnizor de formare. Activitatea de formare şi documentare din cadrul ANA a fost deosebit de apreciată de participanţii la sesiune. Referitor la măsurile de harm reduction întreprinse în România, specialiştii ANA au prezentat campania DESCHIDE OCHII. FARA RISCURI ÎN PLUS şi proiectul Crearea a trei comunităţi terapeutice în penitenciarele din Rahova, Jilava şi Târgşor, ca exemple de bune practici în domeniul conştientizării, prevenirii riscurilor şi asigurării tratramentului pentru dependenţa de droguri în mediul penitenciar din România. În contextul reuniunii, consilierul în domeniul HIV/SIDA în Ucraina şi Moldova din cadrul UNODC a lansat o propunere de colaborare în cadrul căreia Agenţia Naţională Antidrog să transfere bune practici către Moldova şi Ucraina, în acord cu nevoile prioritizate ale ţărilor ţintă. De asemenea, reprezentanţi ai Dispensarului republican de narcologie şi-au exprimat dorinţa de a colabora cu Agenţia Naţională Antidrog în domeniul tratamentului, dar şi al analizei şi stabilirii profilului drogurilor ilicite. A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content