Reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog, la grupurile de lucru de la nivel internaţional şi european

Reînfiinţarea unui sistem de coordonare în domeniul drogurilor, odată cu H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, a reprezentat reînnoirea angajamentului României de a lupta împotriva producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri, exprimat în concordanţă cu angajamentele asumate prin documente juridice internaţionale adoptate la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Consiliului Europei şi al Uniunii Europene, şi prin documente bilaterale sau multilaterale semnate de ţara noastră. Pornind de la experienţa acumulată de-a lungul timpului şi previzionând tendinţele fenomenului drogurilor, Agenţia Naţională Antidrog, prin actuala viziune, urmăreşte ca în România să funcţioneze un sistem coerent, integrat şi profesionist de elaborare a politicilor în domeniu, în care societatea civilă să joace un rol esenţial. Faţă de aceste aspecte, agenţia urmăreşte să adapteze permanent răspunsul naţional în planul politicilor la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri înregistrate la nivel mondial şi dezbătute în cadrul diferitelor grupuri de lucru la nivelul Uniunii Europene, precum şi la nivel internaţional sau regional.Agenţia Naţională Antidrog participă activ la grupurile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene/internaţionale pentru domeniile care sunt de competenţa sa, prin gestionarea subiectelor aflate pe agenda grupurilor de lucru, întocmirea mandatelor speciale de participare la reuniunile grupurilor de lucru comunitare/internaţionale, asigurarea comunicării cu persoanele de contact de la nivelul instituţiilor europene/internaţionale, precum şi reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor la acestea, după cum urmează:• Grupul de lucru orizontal pe droguri (HDG) al Consiliului Uniunii Europene – lunar;• Grupul de lucru privind precursorii al Comisiei Europene – trimestrial;• grupurile de lucru pentru implementarea Planurilor de acţiune operaţionale COSI în domeniul drogurilor – lunar;• Reuniunile Coordonatorilor Naţionali pe droguri – semestrial;• Reuniunile Corespondenţilor Permanenţi ai Grupului Pompidou – anual;• Reuniunea anuală a Comisiei privind Stupefiantele din cadrul United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC);• Activităţile EMCDDA în baza acordului de grant – conform Calendarului EMCDDA.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut