Reuniune a Grupului de coordonare a implementării Strategiei Naţionale privind Imigraţia

Grupul de coordonare a implementării Strategiei Naţionale privind Imigraţia se reuneşte astăzi, 29 iunie a.c., începând cu ora 15.00, la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, lucrările reuniunii urmând a fi conduse de secretarul de stat, şeful Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din Ministerul Administraţiei şi Internelor, chestor de poliţie Ioan Dascălu.În cadrul lucrărilor celei de-a XXVIII-a reuniunii vor fi prezentate recentele amendamente aduse regimului liberei circulaţii pe teritoriul României a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, prin Legea nr. 80/2011 (Monitorul Oficial al României nr.443/24 iunie 2011). Noile modificări legislative au fost necesare atât pentru transpunerea acquis-ului european în materie de rezidenţă (Directiva 2004/38/CE), cât şi pentru clarificarea unor aspecte interne legate de exercitarea dreptului la liberă circulaţie al cetăţenilor UE şi membrilor de familie ai acestora. Reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări vor informa grupul de coordonare cu privire la evoluţia gestionării la nivel european a fluxurilor migratorii din regiunea sud-mediteraneană şi sarcinile ce revin României în acest context, precum şi despre îmbunătăţirea sistemului naţional de azil pentru o gestionare eficientă a problematicii integrării sociale a străinilor pe teritoriul ţării noastre.La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice în a căror responsabilitate se regăseşte implementarea Strategiei Naţionale privind Imigraţia, aşa cum este prevăzut în HG nr. 572/2008. INFORMAŢII DE BACKGROUND Strategia României privind Imigraţia pentru perioada 2011-2014 a fost aprobată prin HG nr. 498/2011 şi stabileşte liniile de acţiune ale Guvernului pentru punerea în practică a politicii comune de azil şi politicii europene de imigrare. Se urmăreşte gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie, oferirea unui statut corespunzător oricărui resortisant terţ care are nevoie de protecţie internaţională, asigurarea principiului nereturnării, oferirea unui tratament echitabil străinilor cu şedere legală pe teritoriul României şi prevenirea imigraţiei ilegale, odată cu aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen şi consecinţelor acesteia asupra fenomenului migraţiei la nivel naţional.Persoană de contact: purtător de cuvânt O.R.I., subinspector de poliţie Cristina Ilie, tel. 0753023464.


Alte articole:
Skip to content