Reuniune a Grupului Dublin sub preşedinţia României

România, prin Agenția Națională Antidrog (ANA), a prezidat „Reuniunea Grupului Dublin”, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, la Bruxelles. Din anul 2016, România, prin Agenţia Naţională Antidrog, deţine preşedinţia Grupului Dublin, iar în această calitate, directorul ANA, Sorin Oprea, a condus lucrările şi a mediat opiniile din cadrul activităților pentru a îndeplini obiectivele grupului. În cadrul reuniunii, au fost atinse teme actuale ale acestui mecanism mondial de cooperare precum: dezbaterea rapoartelor regionale privind fenomenul drogurilor în lume, acceptarea Turciei și Rusiei ca şi observatori, precum şi modificarea Regulamentului de funcţionare a Grupului.De asemenea, au fost formulate propuneri de organizare a unui Side Event (eveniment paralel) al Grupului Dublin la cea de-a 61 Reuniune a Comisiei pe Narcotice (CND) ONU – Viena. Tema acestuia va viza „Efectele drogurilor privind sănătatea şi securitatea naţională”, cu accent direct pe găsirea soluţiilor de cooperare internaţională.În calitatea sa de președinte până în anul 2018, România își propune o continuare a perfecționării colectării datelor de la cele 86 state aflate în prezent sub monitorizarea Grupului, precum și elaborarea unor recomandări, care, în prealabil, primesc consensul Grupului, oferind posibilitatea implementării politicilor antidrog generate de documentele ONU, ale Uniunii Europene, precum și ale altor foruri regionale de cooperare. * * *Grupul Dublin, înfiinţat în anul 1990 cu ocazia reuniunii periodice CELAD (Comitetul European de Luptă Antidrog, predecesorul Grupului Orizontal pe Droguri al Consiliului UE) la Dublin, este o iniţiativă extinsă, care cuprinde statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Japonia, Comisia Europeană şi Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC). De asemenea, la lucrările Grupului participă reprezentanţi ai altor organizaţii şi organisme internaţionale sau regionale, cum ar fi: Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA), Grupul Pompidou, Europol, Interpol, Organizaţia Mondială a Vămilor, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, UNESCO, Organizaţia Internaţională a Muncii, Comisia Interamericană pentru Controlul Abuzului de Droguri sau Banca Mondială.Grupul este un mecanism flexibil de coordonare pentru nivelul global, regional și național, privind problematica producției, traficului și consumului de droguri, bazându-se pe consens și asistență mutuală.Reuniunile au ca scop îndeplinirea a trei obiective majore: analiza și schimbul de informații cu relevanță în problemele internaționale legate de droguri, elaborarea de recomandări către statele membre sau partenere pentru soluționarea lor și căutarea de modalități concrete de coordonare a răspunsului față de problemele identificate.Funcțional, activitatea este structurată pe mai multe niveluri, respectiv nivel central, nivel regional şi nivel local (Grupurile Mini Dublin). Grupurile Mini Dublin sunt organizate de către statele care deţin preşedinţiile Grupului Dublin la nivel regional. A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut