Reuniune privind modificarea Legii nr. 215/2001

În data de 3 mai 2010, a avut loc la Sala de Colegiu a Ministerului Administraţiei şi Internelor o reuniune având ca subiect propunerile formulate de către structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în sensul modificării dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.La această reuniune au participat domnul Marius Tiberiu MARTINESCU, secretar de stat pentru Reforma Administraţiei Publice şi doamna Cristina BELBA, director general al Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Sulfina BARBU, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic din cadrul Camerei Deputaţilor, domnul Liviu DRAGNEA, preşedinte, şi doamna Sevil SUMANARIU, director executiv, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, domnul Ionel CHIRIŢĂ, preşedinte executiv, şi domnul Alecu DUMITRU, consilier activitate legislativă, Asociaţia Oraşelor din România, domnul Gheorghe FALCĂ, preşedinte Asociaţia Municipiilor din România, domnul Emil DRAGHICI, preşedinte, şi doamna Elis-Bianca ENESCU, director general adjunct, Asociaţia Comunelor din România, domnul George Scripcaru, primarul municipiului Braşov şi domnul Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureş.Propunerile supuse dezbaterii de către reprezentanţii structurilor asociative au vizat, în principal, clarificarea regimului juridic aplicabil primarului, inclusiv posibilitatea acestuia de a conduce şedinţele consiliului local, precum şi aspecte referitoare la răspunderea administrativă a autorităţilor administraţiei publice locale, oportunitatea reducerii numărului de consilieri locali, respectiv judeţeni, şi necesitatea definirii unor concepte de bază ale administraţiei publice locale, cum ar fi autoritatea publică locală, instituţia publică locală, serviciul public de interes local.Această primă reuniune face parte dintr-o serie de reuniuni de consultare al căror calendar de desfăşurare a fost convenit cu această ocazie, ca o etapă esenţială în cadrul demersului de modificare a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.Compartimentul Relatii Publice – UCRAP


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut