Reuniunea anuală a Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat, în perioada 11 – 13 decembrie a.c., Reuniunea anuală a Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog, eveniment la care au participat membrii acestuia, alături de directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, şi specialişti ai agenţiei.Pornind de la convingerea că experienţa şi competenţa mediilor academice şi universitare, fundamentată pe adevăruri probate ştiinţific, se poate constitui într-un veritabil aliat al luptei antidrog prin oferirea consistenţei şi eficienţei necesare răspunsului instituţional la problematica drogurilor, Agenţia Naţională Antidrog a militat, începând cu anul 2011, pentru reînfiinţarea şi activarea Consiliul Ştiinţific, ca organism consultativ al Agenţiei Naţionale Antidrog.Reunind personalităţi marcante din domeniul ştiinţific sau academic, Consiliul Ştiinţific are misiunea ca, prin activitatea sa, să contribuie la dezvoltarea, promovarea şi valorificarea activităţii ştiinţifice din domeniul drogurilor.Pe agenda întâlnirii au fost înscrise teme, precum: prezentarea Raportului European privind Drogurile 2013, prezentarea Raportului Naţional privind situaţia drogurilor 2013, prezentarea planului de lucru al Observatorului European de Droguri şi Toxicomanii 2014, prezentarea planului de cercetare al Agenţiei Naţionale Antidrog pentru anul 2014.Activităţile Consiliului Ştiinţific constituie un element important în eforturile Agenţiei Naţionale Antidrog de a implementa un sistem performant de comunicare şi colaborare cu instituţiile/autorităţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog. şi totodată, de a crea cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog.De asemenea, în aceeaşi perioadă, a avut loc şi Reuniunea privind politicile europene, naţionale şi regionale în domeniul antidrog, la care au participat specialiştii ANA de la nivel central şi teritorial.În cadrul acestei întâlniri, au fost dezbătute Strategia Europenă Antidrog 2013 – 2020 şi Planul de acţiune pentru perioada 2013 – 2016, Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 şi Planul de acţiune pentru perioada 2013 – 2016 şi au fost elaborate propuneri de strategii regionale antidrog şi planuri de acţiune aferente.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut