Reuniunea Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen

La sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor a avut loc astăzi, 10 iunie a.c., reuniunea Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen, prezidată de ministrul Administraţiei şi Internelor, domnul Vasile Blaga.Cu acest prilej, Comisia a adoptat o hotărâre privind Planul de Acţiune Schengen revizuit 2010, document ce urmează a fi supus aprobării Guvernului României, printr-un memorandum.Acest plan conţine măsuri clare şi termene pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor necesare pentru aderarea României la Spaţiul Schengen în martie 2011.Prin acest document, Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen şi-a propus ca până la finalul lunii decembrie a.c. toate obiectivele să fie îndeplinite. Ministrul Vasile Blaga a solicitat instituţiilor şi autorităţilor responsabile acţiuni rapide şi ferme pentru implementarea măsurilor rămase pentru îndeplinirea obiectivelor în termenele stabilite, până la finalul acestui an.Agenda de lucru a inclus şi teme precum analiza concluziilor şi recomandărilor vizitei de evaluare Schengen în domeniul frontierelor terestre, care a avut loc în România în perioada 26 martie – 1 aprilie a.c., stadiul lucrărilor de infrastructură de la Aeroporturile Otopeni şi Timişoara, situaţia fondurilor contractate prin instrumentul Facilitatea Schengen şi stadiul implementării contractelor respective. La reuniune au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Ministerului Justiţiei, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de Informaţii, Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Secretariatului General al Guvernului, Oficiului de Plăţi şi Contracte Phare. INFORMAŢII DE BACKGROUND:Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen este un organism inter-ministerial care are rolul de a coordona, promova şi reprezenta politicile şi acţiunile de analiză şi dezvoltare în domeniul implementării acquis-ului Schengen.Preşedintele Comisiei este ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, iar preşedintele executiv este secretarul de stat în M.A.I., şef al Departamentului Schengen, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu. România intenţionează să intre în Spaţiul Schengen în martie 2011, eliminând astfel controalele la frontierele sale interne. În vederea atingerii acestui obiectiv, ţara noastră trece printr-un proces de evaluare Schengen pe mai multe domenii. Până în prezent, au avut loc şase vizite de evaluare, ultima fiind programată pentru lunile noiembrie/decembrie 2010.


Alte articole:
Skip to content