Reuniunea Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen

La sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor a avut loc astăzi, 18 februarie a.c., reuniunea Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen, prezidată de ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga.Cu acest prilej, Comisia a adoptat Planul de măsuri prioritare pentru aderarea la Spaţiul Schengen, document ce urmează a fi supus aprobării Guvernului României.Acest plan conţine măsuri clare şi termene pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor necesare pentru aderarea României la Spaţiul Schengen în martie 2011.Prin acest document, Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen şi-a propus ca până la finalul lunii decembrie a.c. toate obiectivele să fie îndeplinite. Ministrul Vasile Blaga a solicitat instituţiilor şi autorităţilor responsabile acţiuni rapide şi ferme pentru implementarea măsurilor de ordin instituţional şi operativ necesare pentru îndeplinirea obiectivelor în termenele stabilite.Pe agenda de lucru s-au mai aflat teme precum prezentarea analizei privind stadiul procesului de evaluare Schengen, aprobarea măsurilor prioritare necesare aderării României la spaţiul Schengen, prezentarea analizei privind stadiul contractării/implementării proiectelor Facilitatea Schengen şi discuţii privind stadiul derulării lucrărilor de curăţare şi întreţinere a culoarului de frontieră. La reuniune au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Ministerului Justiţiei, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de Informaţii, Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Secretariatului General al Guvernului, Oficiului de Plăţi şi Contracte Phare, precum şi ai Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.INFORMAŢII DE BACKGROUND:Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen este un organism inter-ministerial care are rolul de a coordona, promova şi reprezenta politicile şi acţiunile de analiză şi dezvoltare în domeniul implementării acquis-ului Schengen.Preşedintele Comisiei este ministrul administraţiei şi internelor Vasile Blaga, iar preşedintele executiv este secretarul de stat MAI, şef al Departamentului Schengen, Marian Tutilescu. Direcţia Generală Schengen din cadrul Departamentului Schengen al MAI asigură secretariatul Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen.Pentru atingerea obiectivului stabilit, respectiv acela de aderare a României la Spaţiul Schengen în martie 2011, în ţara noastră se vor desfăşura, în cursul acestui an, 2 misiuni de evaluare Schengen, respectiv frontiere terestre (martie 2010) şi SIS/SIRENE (în decembrie 2010). Pe parcursul anului trecut experţii europeni au mai efectuate alte 5 vizite de evaluare, în domenii precum cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, frontierelor maritime, frontierelor aeriene, concluziile acestora fiind pozitive în contextul eforturilor depuse de România pentru aderarea la Spaţiul Schengen la termenul propus.


Alte articole:
Skip to content