Reuniunea Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România

Astăzi, 12 decembrie a.c., la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări (I.G.I.) a avut loc întâlnirea Comitetului pentru relocarea refugiaţilor în România, lucrările reuniunii fiind conduse de inspectorul general adjunct al I.G.I., comisar şef de poliţie Iordache PĂUN. La întâlnire au participat reprezentanţi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Scopul acestei întâlniri l-a constituit stabilirea statelor de origine ale refugiaţilor care urmează să fie relocaţi în România şi a statelor în care urmează să se desfăşoare operaţiunea de relocare, în urma căreia, în cursul anului 2013, vor fi transferate în România 40 de persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie.În deschiderea reuniunii, inspectorul general adjunct al IGI, comisar şef de poliţie Iordache PĂUN, a precizat că “Relocarea poate fi singura soluţie viabilă când nu există perspective de returnare în ţara de origine sau de integrare în ţara de prim azil. Prin astfel de acţiuni, România se alătură efortului internaţional de a oferi protecţie persoanelor refugiate care nu beneficiază de siguranţă pe teritoriul statului de azil. Bărbaţi, femei şi copii aflaţi în nevoie de protecţie internaţională întâmpină în lume, tot mai multe dificultăţi pentru a-şi găsi liniştea, ei se confruntă cu un risc major legat de securitatea lor în ţara de prim azil şi astfel relocarea într-o altă ţară devine o prioritate.”În cadrul întâlnirii, Comitetul format din reprezentanţii MAI şi MAE, a analizat nevoile globale de relocare estimate de UNHCR în concordanţă cu politica externă a României şi priorităţile comune ale Uniunii Europene în materie de relocare pentru anul viitor. În prima jumătate a anului 2013, Comitetul va adopta o decizie finală asupra statului/statelor în care urmează să fie desfăşurate operaţiuni de relocare şi a statelor de origine ale refugiaţilor ce urmează să fie transferaţi în România. INFORMAŢII DE BACKGROUNDRelocarea reprezintă o soluţie globală la problema refugiaţilor, în contextul multiplicării crizelor şi a capacităţii limitate de prevenire a conflictelor la nivelul comunităţii internaţionale.În baza Hotărârii de Guvern nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România, ţara nostră a devenit stat de relocare. Ca urmare, în anul 2010, România a fost una dintre puţinele ţări membre UE care a efectuat astfel de operaţiuni, implicându-se activ în programele internaţionale de relocare şi contribuind la împărţirea responsabilităţilor între statele membre de relocare. Hotărârea de Guvern nr.1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte numărul şi condiţiile de preluare de către România a unor persoane aflate pe teritoriul altor state care au fost recunoscute ca refugiaţi potivit Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 şi a Protocolului privind statutul refugiaţilor încheiat la New York, la data de 31 ianuarie 1967.În vederea punerii în aplicare a Hotărârii de Guvern nr.1596/2008 se constituie Comitetul pentru Relocare, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, compus din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Hotărârea Comitetului asupra statelor în care urmează să fie desfăşurate operaţiuni de relocare şi a statelor de origine ale refugiaţilor ce vor fi transferaţi în România, urmează să fie supusă aprobării ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.Biroul Informare şi Relaţii Publice – I.G.I.


Alte articole:
Skip to content