Reuniunea Grupului de lucru “Termoficare”, la sediul M.A.I.

La sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor s-a desfăşurat astăzi, 24 mai a.c., în coordonarea ministrului Traian Igaş, reuniunea Grupului de lucru „Termoficare”, constituit în scopul elaborării reformei serviciului public de alimentare cu energie termică. La şedinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai sindicatelor şi patronatelor din ramură, primari, membri ai Asociaţiei Municipiilor şi ai Asociaţiei Oraşelor din România, precum şi reprezentanţi ai A.N.R.E., A.N.R.S.C., R.A.D.E.T. Bucureşti, Cogen România. Membrii Grupului de lucru „Termoficare” au subliniat importanţa asigurării serviciului de alimentare cu energie termică a populaţiei, având în vedere că, în urma analizelor premergătoare încheierii acordurilor cu organismele financiare internaţionale, s-a decis eliminarea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru energia termică. În cadrul reuniunii de astăzi, au fost analizate principiile care stau la baza proiectului de reformă a sistemelor centralizate de termoficare, elaborat la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, împreună cu autorităţile de reglementare în domeniu, A.N.R.E şi A.N.R.S.C. şi agreat de reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale. Printre principiile care vor guverna deschiderea pieţei de energie termică şi măsurile de sprijin pentru categoriile de consumatori vulnerabili, figurează, potrivit iniţiatorilor proiectului, eliminarea sumelor acordate conform O.G. nr. 36/2006 de la bugetul de stat, acordarea unor sume sub formă de ajutoare, de la bugetul local, familiilor cu venituri reduse pentru plata energiei termice, ţinând cont de gradul de suportabilitate al populaţiei. De asemenea, un alt principiu se referă la modificarea şi completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, respectiv acordarea de ajutoare pentru energia termică furnizată categoriilor defavorizate, în funcţie de tranşele de venit şi acoperirea corespunzătoare a unui procent din valoarea facturii. Propunerile de liberalizare a pieţei locale de energie termică au drept finalitate favorizarea descentralizării, eliminarea monopolurilor şi diversificarea surselor de producere a energiei, restructurarea şi reorganizarea operatorilor serviciului, reducerea preţurilor, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciului şi garanţia continuităţii prestării acestuia.


Alte articole:
Skip to content