Rezultatele controlului efectuat la I.J.P.F. Timiş

• În urma evaluării efectuate de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, opt ofiţeri cu funcţii de conducere din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş vor fi cercetaţi prealabil;• Şase ofiţeri cu funcţii de conducere au fost eliberaţi din funcţii, la cerere, 12 lucrători au fost atenţionaţi urmând ca activitatea lor să fie reevaluată şi au fost dispuse mai multe măsuri organizatorice şi de remediere a disfuncţiilor şi deficienţelor constatate.Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a continuat activitatea de evaluare a structurilor subordonate, fapt pentru care, în perioada 12-21.03.2011, ofiţerii Serviciului Control şi ofiţeri specialişti pe diferite linii de muncă din cadrul IGPF au verificat modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice de către lucrătorii din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş şi Sectoarelor Poliţiei de Frontieră Moraviţa, Deta şi Cruceni. Totodată, a fost verificată activitatea conducerii celor patru structuri desfăşurată în perioada 2010-2011, în scopul evaluării rezultatelor obţinute, a competenţei şi capacităţii managementului, analizării indicatorilor specifici de performanţă, a modului de implementare a programelor şi strategiilor prioritare ale P.F.R. cât şi al identificării şi corectării deficienţelor constatate.Din verificările efectuate, au fost constatate deficienţe în activitatea managerială, precum şi neglijenţă sau lipsă de preocupare în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu manifestată de ofiţerii cu funcţii de conducere din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş şi sectoarelor din subordine, constând în ineficienţa controalelor desfăşurate şi a muncii operative şi informative, insuficienta implicare în combaterea traficului ilegal cu ţigări, precum şi lipsa de fermitate în aplicarea unor măsuri disciplinare.De asemenea, s-au constatat neimplicarea sau implicarea superficială a ofiţerilor cu funcţii de conducere în activitatea de gestionare a resurselor umane, precum şi în activităţile de prevenire şi combatere a corupţiei interne. Ca urmare a celor constatate, a fost dispusă măsura cercetării prealabile faţă de opt ofiţeri cu funcţii de conducere, astfel: şeful Biroului Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (C.I.T.) din IJPF Timiş, şeful Biroului Supraveghere şi Control a Trecerii Frontierei (S.C.T.F.) din IJPF Timiş, şeful Sectorului P.F. Moraviţa, adjunctul şefului SPF Moraviţa, şeful Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Moraviţa, adjunctul şefului S.P.F. Deta, şeful S.P.F. Cruceni şi un ofiţer specialist din cadrul SPF Cruceni. La finalizarea cercetării prealabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, faţă de cei în cauză vor fi luate măsurile ce se impun, în funcţie de gravitatea faptelor.Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a aprobat eliberarea din funcţiile de conducere, la cerere, a şase ofiţeri: şeful IJPF Timiş, adjunctul şefului de inspectorat, şeful Sectorului P.F. Moraviţa, adjunctul şefului SPF Moraviţa, şeful PTF Moraviţa şi şeful Biroului S.C.T.F. din IJPF Timiş. De asemenea, şefului SPF Deta i-au încetat raporturile de serviciu cu drept la pensie. Şeful Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, adjunctul său, alţi 10 ofiţeri şi un agent, din cadrul IJPF Timiş, S.P.F Deta, Cruceni şi Sannicolau Mare, au fost atenţionaţi cu privire la modul de îndeplinire al atribuţiilor de serviciu, urmând ca activitatea acestora să fie reevaluată, sens în care s-au dispus măsurile necesare pentru eliminarea disfuncţiilor constatate şi eficientizarea activităţii. Astfel, la cele patru structuri evaluate au fost dispuse peste 70 măsuri organizatorice, respectiv de remediere a deficienţelor constatate atât la nivelul inspectoratului, cât şi la sectoarele p.f. din subordine. Pentru asigurarea continuităţii exercitării actului managerial, sunt întreprinse demersurile legale pentru împuternicirea altor ofiţeri care să asigure conducerea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş şi structurilor subordonate. Activitatea de evaluare va continua la nivelul tuturor structurilor Poliţiei de Frontieră. Reamintim că, în cursul lunilor februarie şi martie a.c., din dispoziţia inspectorului general al Poliţiei de Frontieră, chestor principal de poliţie Ioan BUDA, au fost evaluate IJPF Suceava şi IJPF Caraş-Severin, în urma controlului fiind dispusă cercetarea prealabilă a 14 ofiţeri, din care 11 cu funcţii de conducere. Totodată, 7 ofiţeri cu funcţii de conducere – şefii celor două inspectorate, adjuncţii lor, precum şi alţi 3 ofiţeri – au fost eliberaţi din funcţii, la cerere. Biroul de Informare si Relaţii Publice – I.G.P.F.


Alte articole:
Sari la conținut