Secretarul de Stat, Ioan Nicolae Căbulea, la reuniunea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

Secretarul de Stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din M.A.I., chestor principal de poliţie Ioan Nicolae Căbulea, a participat joi, 6 septembrie a.c., la ce-a de-a doua reuniune din acest an, a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar. Lucrările reuniunii de la sediul MAI a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar au fost deschise de către domnul secretar de stat, Şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae CĂBULEA, în calitate de preşedinte în exerciţiu al acestui for.În discursul său, domnul secretar de stat, Şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae CĂBULEA, a subliniat „necesitatea continuării eforturilor instituţiei de aducere permanentă în atenţie a normelor de drept internaţional umanitar, prin promovarea în sensul cunoaşterii, respectării şi aplicării, în activitatea proprie, a standardelor aplicabile în materie, de către personalul MAI de specialitate, şi nu numai”.Ministerul Administraţiei şi Internelor deţine preşedinţia acestui for pentru prima dată de la lansarea acesteia, în anul 2006. * * * Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar a fost înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr.420/2006, fiind un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, a cărei activitate se circumscrie scopului îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în baza tratatelor internaţionale în domeniul dreptului internaţional umanitar. Aceasta este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de membrii permanenţi sau supleanţi desemnaţi la nivel de expert pe problematici specifice dreptului internaţional umanitar. Prin definiţie, dreptul internaţional umanitar reprezintă un ansamblu de reguli care, din considerente de ordin umanitar, caută să limiteze efectele unui conflict armat. Dreptul internaţional umanitar este, de asemenea, cunoscut sub denumirea de dreptul războiului sau dreptul conflictelor armate.


Alte articole:
Sari la conținut