Şedinţă a Comitetului Director a Proiectului „JOINT RISK MONITORING DURING EMERGENCIES IN THE DANUBE AREA BORDER”

La data de 23 martie, la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi a avut loc cea de-a patra şedinţă a Comitetului Director a Proiectului „JOINT RISK MONITORING DURING EMERGENCIES IN THE DANUBE AREA BORDER” din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. La întâlnire au participat reprezentanţii Liderului de Proiect, a partenerilor în proiect şi a Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria din Călăraşi.Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare, iar acesta are un buget total de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă).Partenerii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în derularea şi implementarea proiectului sunt: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Garda Naţională de Mediu, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic CITT Craiova – Universitatea din Craiova, din România, precum şi Direcţia Generală de Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă – Ministerul de Interne, Inspectoratul Regional de Mediu şi Apă Veliko Târnovo, Universitatea Sf. Cyril şi Sf. Metodius – Veliko Târnovo, din Bulgaria.Obiectivul proiectului – Îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitarea consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului. Axa prioritară 2. Mediul – utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale ale mediului şi promovarea unui management al riscului eficient în zona transfrontalieră. Domeniul de intervenţie cheie – Protecţia populaţiei din zonă eligibilă, a mediului de afaceri, mediului şi infrastructurii de potenţialele consecinţe ale dezastrelor naturale şi tehnologice, prin acţiuni comune de prevenire şi răspuns la urgenţe pe întreaga arie transfrontalieră. Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor de prevenire a dezastrelor naturale şi tehnologice, inclusiv serviciile de răspuns la urgenţe. Grupul ţintă – administraţiile publice din zona eligibilă, populaţia din zona eligibilă, alte instituţii cu responsabilităţi în managementul dezastrelor din ambele state, media.Persoană de contact: mr. Alin MAGHIAR, tel. 0740.515.780 I.G.S.U. – Compartimentul Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Sari la conținut