Ședința de dezbatere publică

Astăzi a avut loc ședința de dezbatere publică a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidenţa persoanelor și actele de identitate ale cetăţenilor români.Reglementările propuse vizează asigurarea premiselor necesare punerii în circulație a unui nou document de identificare – electronic – care să asigure, cetățenilor, garanții suplimentare de securitate, prin includerea mai multor elemente de siguranță, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document. Cetățenii pot opta între obținerea unei cărţi de identitate simple (fără CIP) sau a unei cărţi electronice de identitate.Alăturat, prezentăm un document ce conține argumentele și date suplimentare în vederea susținerii modificării acestui act normativ.


Alte articole:
Sari la conținut