Şeful D.O.S.P., la cel de-al doilea Congres Internaţional organizat de către FRANCOPOL

Secretarul de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, chestor de poliţie Ioan DASCĂLU, participă la cel de-al doilea Congres Internaţional organizat de către FRANCOPOL, ce se desfăşoară la Paris, la invitaţia preşedintelui Emile Pérez, director al Direcţiei de Cooperare Internaţională din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei Naţionale Franceze. Congresul, ce se desfăşoară în perioada 6-7 iunie a.c., reuneşte aproximativ 150 de invitaţi din 30 de ţări, tema din acest an fiind: „Noi ameninţări, noi tehnologii, noi pregătiri”. În cadrul sesiunii de deschidere, chestor de poliţie Ioan Dascălu a subliniat faptul că, „în actualul context politic, economic şi social care a dat naştere la noi vulnerabilităţi imediat exploatate de către infractori, nu este suficientă doar cunoaşterea cauzelor principale care menţin sau proliferează acţiunile de criminalitate organizată şi terorism, fiind necesară în egală măsură şi nevoia de identificare a metodelor şi procedeelor de acţiune pentru prevenirea şi combaterea lor în timp real”. Referindu-se la instituţiile de învăţământ reunite sub egida FRANCOPOL, secretarul de stat al M.A.I. şi-a exprimat speranţa că acestea vor reuşi să pună în comun cele mai bune practici în materie de pregătire şi expertiză poliţienească. De asemenea, şeful D.O.S.P. a ţinut să precizeze faptul că deşi participanţii la lucrările Congresului FRANCOPOL reprezintă „profesii caracterizate prin concepte de ordin structural şi procedural diferite”, toţi se ghidează după aceleaşi principii: respectul faţă de lege, apărarea drepturilor omului, loialitatea faţă de ţara şi instituţia cărora le aparţine şi, mai ales, îndeplinirea misiunilor specifice în slujba propriilor cetăţeni, ai căror ambasadori le sunt cu onoare. * * * FRANCOPOL este o reţea internaţională francofonă de formare poliţienească având drept misiune favorizarea punerii în comun a celor mai bune practici, a cercetărilor şi reflecţiilor în domeniile formării şi expertizei poliţieneşti. Aceasta contribuie la promovarea cooperării şi solidarităţii între instituţiile şi organizaţiile membre. Reţeaua a fost lansată la data de 26 iunie 2007, la Paris şi creată oficial la 8 septembrie 2008. În prezent, 22 membri din 8 ţări sunt deja reprezentaţi în cadrul reţelei (Belgia, Burkina Faso, Canada, Spania, Franţa, Luxemburg, Monaco şi Elveţia). FRANCOPOL constituie astfel, prima asociaţie internaţională care regrupează membrii comunităţii poliţieneşti francofone, incluzând serviciile, şcolile de poliţie, precum şi centrele de cercetare şi instituţiile de învăţământ care au legătură cu formarea şi expertiza poliţienească.


Alte articole:
Skip to content